Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Zes-fasen-model mbo

Goede aansluiting beroepspraktijk Uniforme structuur in leereenheden en leerfasen

De nieuwe methodes van ThiemeMeulenhoff werken met leereenheden. Iedere leereenheid behandelt een thema en dekt een of meer werkprocessen of leerdoelen af. Leereenheden zijn zelfstandig inzetbaar in verschillende uitlevervormen of leeromgevingen. 

Leereenheden kennen een vaste opbouw in leerfasen:

  1. Introductie
  2. Theorie
  3. Verwerking
  4. Toepassing
  5. Evaluatie
  6. Toetsing

Alle leerfasen bevatten duidelijke taal: voor niveau 2 en 3 op 2f, voor niveau 4 op 3f. Aansluitend op de beroepspraktijk met veel praktijkvoorbeelden, cases en projecten in woord en beeld en met extra verrijking en verdieping voor niveau 4. Afhankelijk van de gekozen lesvorm worden de leerfasen digitaal of in theorie- en werkboeken aangeboden.

Leerfase 1: introductie

Een leereenheid/thema start met een kern. Dat is een introductie op het thema. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt de nieuwsgierigheid gewekt voor het onderwerp.

Leerfase 2: de theorie

De Theorie start met kernvragen over het leerdoel. De leerstof wordt beknopt en in begrijpelijke taal uitgelegd, ondersteund door veel beeld en praktijkvoorbeelden.

Leerfase 3: verwerking

De verwerkingsopdrachten zijn bedoeld om de leerstof te begrijpen. De antwoorden van deze opdrachten zijn terug te vinden in de theorie.

Leerfase 4: toepassing

De toepassingsopdrachten zijn opgesteld vanuit een praktijkbeschrijven. Bij deze opdrachten gaat het om een berekening of een vertaling van de theorie naar de praktijk.

Leerfase 5: evaluatie

Aan het eind van de leereenheid kan de student met een checklist en zelftoets controleren of hij de leerstof kent, begrijpt en kan toepassen.

Leerfase 6: toetsing

Met de toetsen wordt de voortgang van de student gemeten. Zo weet je zeker dat ze goed voorbereid hun examens tegemoet gaan.