Home
Mbo
Engels
DoorEngels

Herziening DoorEngels

Herziening DoorEngels

  Bestel een beoordelingspakket
  Passend bij elk curriculum - Herziening - DoorEngels - mbo

  Passend bij elk curriculum

  Het didactisch model van DoorEngels bevat zeven thema’s die gericht zijn op de beroepspraktijk en één thema examentraining. Per thema worden er vijf vaardigheden behandeld: Reading, Listening, Writing, Speaking en Conversation. Alle vaardigheden hebben dezelfde opbouw met een sterke focus op de (beroeps)praktijk. De opbouw van de thema’s en vaardigheden zorgt ervoor dat DoorEngels altijd past bij de opbouw van jouw curriculum. Of je nu lineair lesgeeft en de thematische volgorde van het boek aanhoudt of modulair en zelf kiest in welke volgorde je thema's en vaardigheden aanbiedt: alles is mogelijk.

  Beroepsspecifieke content - Herziening - DoorEngels - mbo

  Toevoeging beroepsspecifieke content

  Graag laten we je weten dat DoorEngels nu beroepsspecifieke casuïstiek bevat voor de sectoren zorg, welzijn, techniek, economie (handel en administratie) en ICT. Deze casuïstiek is gebaseerd op de voorgaande methode 20/20 English. De cases worden online in een apart thema geplaatst.

  Beroepstaken toegevoegd - Herziening - DoorEngels - mbo

  Beroepstaken toegevoegd

  Vanaf zomer 2023 zijn in DoorEngels beroepstaken te vinden die ingaan op de vier thema’s die de meeste raakvlakken met het beroep hebben: Dealing with complaints, Dealing with your target group, Working together with colleagues en Instructions and procedures. Vanuit deze thema’s wordt een link gelegd naar de beroepscontexten van de verschillende sectoren binnen het mbo. De eerste beroepstaken worden ontwikkeld voor de sector economie. Daarna worden voor andere sectoren beroepstaken ontwikkeld. Zo blijft DoorEngels de methode die het beste aansluit op de beroepspraktijk.

  Differentiëren - Herziening - DoorEngels - mbo

  Met meerdere niveaus in één groep werken in eDition

  Om alle studenten goed bij de les te houden en te motiveren, maakt differentiëren hét verschil. Als student (en docent) krijg je met een licentie van DoorEngels online toegang tot niveau A2, B1 én B2 (B2 alleen receptief). De student begint bij het gewenste niveau, maar kan naar een taak op een niveau hoger of lager als hij hier behoefte aan heeft. Wel werken al jouw studenten in dezelfde online leeromgeving. En dus kun je hen op hun eigen taalniveau en tempo laten werken, hun voortgang realtime inzien en hen laten wisselen tussen niveaus. Ook is het in eDition mogelijk om een unieke leerroute per student of groep samen te stellen uit verschillende thema’s of taken, al dan niet op verschillende niveaus. Zo kun je thema’s of taken in een eigen volgorde zetten of weglaten uit het curriculum.

  Handzamer boek - Herziening - DoorEngels - mbo

  Handzamer boek

  Door een deel van de oefeningen alleen in eDition aan te bieden, is het boek een stuk handzamer geworden. In het boek staan wel verwijzingen naar deze opdrachten.

  Ook bieden we Boeken OpMaat aan. Hiermee kun je de door jou gekozen thema’s, in de volgorde die jij wilt, bundelen in een boek. Geef je les over een bepaalde vaardigheid of thema? Stel dan een boek samen met alleen die thema’s die jij hiervoor relevant vindt!  Jouw ‘Boek OpMaat’ krijgt een gepersonaliseerd omslag met een zelfgekozen titel en jullie eigen logo én je kunt zelf pagina’s toevoegen, zoals een inleiding of lesplanning. Een makkelijke en professionele manier om je eigen maatwerkboek samen te stellen en de lesmethode op maat aan te bieden aan je studenten.

  Instellingsexamens - Herziening - DoorEngels - mbo

  Zes door CIIO gevalideerde instellingsexamens

  Speciaal voor docenten die gebruikmaken van DoorEngels, bieden we kosteloos zes, door CIIO gevalideerde, instellingsexamens aan. Voor elk van de vaardigheden Gesprekken voeren, Schrijven en Spreken zijn er examens beschikbaar op niveau A2 en B1. Hiermee beschik je over een volledig lesaanbod, van de eerste les tot aan de laatste examens.

  Onze collega's helpen graag!

  Onze collega's helpen graag!

  Team beroepsonderwijs & NT2

  033-4483700
  Stuur een email