Hulp bij inloggen     winkelwagen
InBusiness | mbo | ThiemeMeulenhoff

InBusiness Economie

Nieuw kwalificatiedossier Commercie

In 2023 wordt het nieuwe kwalificatiedossier Commercie geïntroduceerd. Dit KD zal bestaan uit één gemeenschappelijk basisdeel en zes profieldelen. Zowel het basisdeel als de profieldelen worden onderverdeeld in kerntaken en werkprocessen. Doel hiervan is om de opleidingen beter aan te laten sluiten op de veranderende arbeidsmarkt en daarmee de studenten toekomstbestendig op te leiden.

Verandering structuur kwalificatiedossier Commercie

In het KD Commercie (2023) is de structuur flink gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Elke student begint vanuit het basisdeel Commercieel medewerker niveau 3. Aansluitend kiezen de studenten uit één van de zes profieldelen. Deze profieldelen zijn in de tabel hieronder te vinden.
 • De kwalificatie Contactcenter medewerker niveau 3 komt te vervallen. Dit wordt een gecertificeerd keuzedeel over klantcontact.
 • Een aantal titels van kwalificaties worden aangepast. Deze titels zorgen voor een betere herkenbaarheid voor de arbeidsmarkt.
 • Aan het kwalificatiedossier Commercie wordt de nieuwe kwalificatie E-commerce specialist niveau 4 toegevoegd.
 • In het kwalificatiedossier ligt de focus op klantgerichtheid en klanttevredenheid, zowel voor B2B als B2C. De customer journey staat hierin centraal. Alle profielen hebben hier één of meer raakvlakken mee.
 • De positionering van het KD verandert. Het KD Commercie 2016 richt zich met name op groothandel. In het KD 2023 wordt dit meer sectoroverstijgend, met een focus op sales en marketingteams.

De wijzigingen in het kwalificatiedossier vormen de profieldelen zoals deze in het onderstaande overzicht zijn weergegeven.

KD Commercie 2016

KD Commercie 2023

Commercieel medewerker (3)

Commercieel medewerker (3)

Contactcenter medewerker (3)

Vervalt als profieldeel; wordt een keuzedeel.

Intercedent (4)

Consulent commerciële arbeidsbemiddeling (4) *NIEUW*

(Junior) accountmanager (4)

Junior accountmanager (4)

Vestigingsmanager groothandel (4)

Junior manager groothandel (4)

Assistent-manager internationale handel (4)

Junior manager internationale handel (4)

 

E-commerce specialist (4) *NIEUW*

Bron: HerontwerpMagazine van BTG Handel & Mode, uitgave #3

Aansluiting InBusiness op het nieuwe KD Commercie

Vanuit ThiemeMeulenhoff zorgen wij ervoor dat je met InBusiness altijd kunt beschikken over het meest actuele lesmateriaal dat past bij jouw onderwijs. Daarom werken we de komende maanden samen met onze auteurs aan een goede aansluiting van InBusiness op het nieuwe KD Commercie. De modulaire opzet van InBusiness stelt ons in staat om de daarvoor benodigde aanpassingen en uitbreidingen al dit voorjaar door te voeren. Hierdoor sluit InBusiness al voor een heel groot deel aan op het nieuwe KD Commercie.
Daarnaast werken we aan een compleet aanbod voor het nieuwe KD Commercie 2023. We vernieuwen en maken content voor een volledige aansluiting en dekking.

Waarom je voor InBusiness kiest?

Steeds meer scholen kiezen voor InBusiness. Dat doen ze natuurlijk omdat de methode perfect aansluit bij de praktijk. Maar er zijn meer redenen waarom scholen kiezen voor InBusiness:

 • InBusiness is een volledig modulaire lesmethode met meer dan 450 modules voor niveau 3 en 4. Je kunt deze modules zelf arrangeren en op maat inzetten. Het lesmateriaal is zowel verkrijgbaar in standaard- en maatwerkboeken als digitaal.
 • Elke module zorgt ervoor dat studenten na afronding inhoudelijke kennis hebben én deze kunnen toepassen in de praktijk.
 • Elke module kent een vaste didactische opbouw conform het ‘zesfasenmodel’: introductie, theorie, verwerking, toepassing, evaluatie en toetsing.
 • Jij bepaalt hoe je wilt werken: als vanouds met papieren materiaal, volledig digitaal of met allebei (‘blended’).
 • De interactieve leeromgeving eDition maakt digitaal lesgeven én krijgen een stuk makkelijker en effectiever. Alle theorie en opdrachten zijn via eDition altijd en overal beschikbaar, waarbij studenten direct feedback krijgen vanuit eDition.
 • Als docent kun jij gemakkelijk de voortgang van je studenten monitoren. Zo zie je in één oogopslag waar jouw studenten staan en waar ze extra ondersteuning kunnen gebruiken.