Ontwikkelingen in jouw (toekomstige) methode

Wij staan nooit stil

HEADING_1

Traject Dienstverlening: zorgen doe je samen

Samenwerking tussen verschillende type studenten is essentieel om te leren een goede dienstverlener te zijn. Traject Dienstverlening stelt jou als docent in staat een grote diversiteit aan studenten de relevantie en het belang van hun toekomstige vak te laten beleven. Dit kan door de inzet van praktijkcasussen en samenwerkingsopdrachten.

In het vernieuwde Traject Dienstverlening vind je daarom: - de nadruk op relevantie en belang van de leerstof door de focus op de praktijk te leggen - diverse mogelijkheden voor elke student om zich te verdiepen waar gewenst - samenwerkingsopdrachten in elke module - een lesaanbod op het passende niveau - inpasbaarheid van systemen in jouw schoolorganisatie (ELO, LAS, K+V, etc.) en ondersteuning hierbij.

Hieronder vind je een overzicht van de ontwikkelingen van Traject Dienstverlening voor het nieuwe kwalificatiedossier.

Zomer 2024

  Nu te bekijken en uitproberen:
  Concept hoofdstukken Profielboek Helpende zorg en welzijn beschikbaar

Begin 2024

  Boekenlijstgegevens beschikbaar
  Concept hoofdstukken Basisdeel Dienstverlening (voor alle profielen) beschikbaar
  Eerste beroepspraktijkopdrachten (BPV) in te zien
  Samenwerkingsopdrachten! Nu ook beschikbaar.
  Het tweede proefhoofdstuk
  Nu ook het proefmateriaal in de digitale leeromgeving
  Het eerste proefmateriaal
  Overzichten werkprocessen, leerdoelen, etc.
  KD 2024 versus KD 2016
  Arrangement bekend

Voorbeeldschema begrippen, leerdoelen, etc. per werkproces

Najaar 2023

  Docentenpanels eerste lesmateriaal en ontwerp
  Verschijningsplanning tot nu toe

Voorjaar 2023

  Start blauwdruk nieuw materiaal
  Er komt een nieuw kwalificatiedossier

Ontwikkelingen in Traject Dienstverlening

We blijven onze methodes voortdurend doorontwikkelen. Op deze pagina vind je een overzicht van de ontwikkelingen van Traject Dienstverlening sinds 2023.