Poster Fawaka WereldBurgerschap

Hoe word je een wereldburger?

Thema's en vragen rondom wereldburgerschap

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. Burgerschapsonderwijs wordt hierbij ‘WereldBurgerschap’. Enkele onderdelen zijn lessen en programma’s rondom duurzaamheid, trainingen rondom antidiscriminatie, een pad naar een inclusieve schoolbibliotheek, wereldgeschiedenis, mensenrechteneducatie en meer. In Nederland hebben alle basisscholen en middelbare scholen de wettelijke taak ‘actief burgerschap en sociale integratie’ te bevorderen. Hoe pak je dit als school goed aan? Fawaka WereldBurgerschap neemt schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Inspiratieposter

Vanuit Fawaka Wereldburgerschap is een inspiratieposter ontwikkeld rondom wereldburgerschap in het onderwijs, met verschillende thema’s en vragen die leraren als handvatten kunnen gebruiken. Wereldburgerschap wordt uitgewerkt in verschillende hoofdthema’s, waaronder Identiteit, Diversiteit, Globalisering, Duurzaamheid, Verdeling, Mensenrechten, Mondiale Betrokkenheid en Vrede & Conflict. Elk hoofdthema heeft subthema’s. Wereldburgerschap uit zich in gedrag ‘dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken’. De poster voor Wereldburgerschap kun je hier bestellen voor in je klaslokaal.

Ons team helpt je graag verder

Ons team helpt je graag verder

Team voortgezet onderwijs

033 - 44 83 600
Stuur een e-mail