Home
Kennis en inspiratie
Mbo

Hoe je een passende lesmethode kiest

Docent over lesmethode DoorEngels

Hoe je een passende lesmethode kiest

Houd je dezelfde methode of stap je over naar iets nieuws?

Elk jaar heb je weer diezelfde vraag: welke methode zet je op de leermiddelenlijst? Houd je dezelfde methode of stap je over naar iets nieuws? En als je overstapt, welke invloed heeft dat dan op de leerlijn? Om tot een passend antwoord te komen, kan het helpen te zien hoe andere scholen tot hún besluit kwamen. Zoals ROC Tilburg. Docent Engels Mark de Jong vertelt.

De overweging

‘We maakten de afgelopen jaren gebruik van 20/20 English ICT. Daar hebben we met plezier mee gewerkt. Maar we hadden wel behoefte aan een betere online module. En we merkten dat sommige oefeningen en teksten verouderd raakten. Zeker in de ICT ontwikkelt de benodigde taal zich nu eenmaal erg snel . Het moment om over te stappen was dus aangebroken. Hierbij wilden we rekening houden met het feit dat de beroepsgerichte eisen uit het KD zouden verdwijnen. Het leek ons daarom goed over te stappen naar een methode met een generieke opzet. Wel wilden we de mogelijkheid behouden om een koppeling te maken naar de beroepspraktijk. Die koppeling motiveert studenten namelijk extra om een taal te leren. We vonden dit alles uiteindelijk in DoorEngels van ThiemeMeulenhoff-mbo: een generieke, op de beroepspraktijk gerichte methode met een stevige online omgeving .’

De leerlijn

‘Hoe konden we met DoorEngels onze leerlijn vormgeven? Dat was voor ons de volgende uitdaging. Hiervoor moesten we onder andere de nieuwe oefeningen leren kennen en inschatten hoeveel oefeningen in een periode zouden passen. Ook wilden we een leerlijn die sterk gerelateerd is aan de belevingswereld van onze studenten. We kwamen uit op onderstaande leerlijn voor het eerste jaar. Daarin zijn studenten voltijds op school en hebben zij twee lesuren Engels per week. (Bij de niveau-2-opleiding staan drie lesuren Engels per week.) De leerlijn bestaat uit vier periodes die elk acht à negen weken duren. Stuk voor stuk hebben deze periodes een thema. Het bleek inhoudelijk voldoende om drie taken per periode/thema aan te houden.

Period 1: Life Long Learning

We openen met het thema Life Long Learning. De taken in dit thema zijn relatief luchtig en generiek van aard. De vaardigheden zijn algemeen voorbereidend en breed toepasbaar.

Period 2: Instructions and procedures

Het snappen, volgen en overbrengen van vastgestelde procedures is een belangrijke vaardigheid voor onze ICT-studenten. In hun later beroepspraktijk moeten zij vooral instructies kunnen lezen, er begrijpend naar kunnen luisteren en collega’s of gebruikers helder kunnen instrueren. Daar leggen we in deze periode dus de focus op.

Period 3: Applying for a job

Een groot deel van onze studenten gaat op stage in het tweede leerjaar. Daarvoor doorlopen ze in periode 4 van hun eerste jaar een ‘stage-matching’. Hierin krijgen ze een vacaturetekst of beschrijving van een bedrijf, schrijven ze een brief, maken ze een cv en voeren ze een sollicitatiegesprek bij hun stagebedrijf. In periode 3 oefenen ze dit alles alvast binnen het thema Applying for a job.

Period 4: Work Placement

Tijdens de stage zal de student er het beste van willen maken en daarbij ook het een en ander documenteren. Cruciale vaardigheden voor een succesvolle stage zijn luisteren naar wat er gevraagd wordt, schrijven over wat er is uitgevoerd en het leerproces bespreken.’

De feedback

‘Wat vinden onze studenten zelf van DoorEngels? Daarvoor hebben we een (kleinschalige) enquête uitgezet. Uit deze enquête blijkt dat de methode gemiddeld een 7,9 scoort.

Differentiatie

Studenten geven aan dat zij het erg motiverend vinden gedifferentieerd te kunnen werken: op eigen tempo en niveau, in de volgorde die zij willen, maar wel met voortdurende uitdagingen. Bijna 60% werkte op taalniveau A2-B1, een kleine 36% op niveau B1-B2 en de rest op niveau A2.

Uitleg en bronnen

De uitleg en bronnen bij de opdrachten vinden studenten over het algemeen behulpzaam: die scoren gemiddeld een 7. Wel geven de studenten aan dat ze er wel nog echt toelichting bij willen van de docent. Ze blijven ons dus nodig hebben.

Opbouw

Studenten blijken de opbouw van DoorEngels goed te begrijpen. Ze snappen dat ze eerst een warming-up doen, daarna iets leren over Engels in het dagelijks leven (‘In Daily Life’), de taal vervolgens leren toepassen op hun toekomstige beroep (‘At work’) en uiteindelijk een ‘self test’ moeten uitvoeren om na te gaan in hoeverre ze alles begrepen hebben.

Soorten vragen

Studenten vinden de meerkeuzevragen goed. Over de open vragen zijn de studenten verdeeld. Sommige studenten vinden het lastig zichzelf een beoordeling te geven. Anderen vinden het juist fijn en leerzaam dat zij zelf informatie moeten opzoeken, voorkennis moeten gebruiken en een goed, concreet antwoord moeten formuleren. De voorbeeldantwoorden bij de open vragen vinden ze duidelijk (score: 8,1).’

De conclusie

‘Al met al zijn zowel wij als docenten als onze studenten erg content met de overstap naar DoorEngels. Onze lessen zijn inhoudelijk up to date en goed te geven. Ze sluiten uitstekend aan bij de belevingswereld van onze studenten. En ze helpen hen om hun mogelijkheden ten volle te benutten.’