Home
Kennis en inspiratie
Hbo

Begin met een gedicht

Lestip

Begin met een gedicht

Lesdoel: Studenten laten nadenken over zichzelf, elkaar, de wereld, taal, de werkelijkheid, hun dromen, poëzie leren waarderen Lesduur: Variabel Nodig: Smartboard, gedicht (handige site: www.dichterdraagtvoor.nl)

Docent Nederlands Miriam Piters: ‘Regelmatig begin ik een lesdag met een gedicht. Dankzij poëzie leren studenten zichzelf, elkaar en de wereld beter begrijpen. Mijn hoop is dat ze de kracht van geschreven taal voelen en dat ze openstaan voor het wonder van de taal. De eerste keer bespreken we wat gevoelswaarden zijn, verdrietig, blij, somber, wantrouwend.

Laat de klas in groepjes een lijst maken of woorden opzoeken of nieuwe woorden bedenken. Daarna luisteren we naar een gedicht. Mijn instructie: probeer te voelen wat er in je opkomt. Daarna maak ik een rondje door de klas (bij de eerste lessen) of ik wijs bepaalde studenten aan (latere lessen). Zij geven hun gevoelswoord. Woorden mogen niet herhaald worden en de woorden leuk en interessant zijn verboden.

We bespreken kort de verschillende woorden, er zijn geen goede of foute, het gaat om het gesprek. Daarna bekijken én beluisteren we het gedicht. Mijn instructie: wat wil de dichter zeggen? Welke zin vind je indrukwekkend? Daarna gaan we dieper in op de betekenis, daarbij houd ik de drieslag: ik-elkaar-wereld in ogenschouw.’

Uitgelicht