Home
Kennis en inspiratie
Basisonderwijs

Check! Hoe kun je formatief evalueren?

Check! Hoe kun je formatief evalueren?

Ieder kind kan groeien! Daarbij helpt het als ze zélf nadenken over wat ze al kunnen, wat ze nog willen leren en hoe ze dit gaan doen. Pit stimuleert dit eigenaarschap op diverse manieren. Zes voorbeelden!

1. Leerdoelen

Pit heeft duidelijke leerdoelen. Als leerkracht benoem je die al voordat leerlingen ermee aan de slag gaan. En aan het eind van je les kijk je samen met hen terug op de doelen die in de les aan bod kwamen. Zij beantwoorden daarbij bijvoorbeeld de vragen “Heb ik de doelen behaald?” en “Hoe heb ik ze behaald?”

2. Doelenkaart

Pit telt twee hoofdstukken per blok. Elk hoofdstuk begint met een ‘Doelenkaart’. Daarop staan alle leerdoelen van dat hoofdstuk. Leerlingen kunnen bij elk doel drie dingen aangeven: “Ik moet het nog leren” (ik begrijp en beheers de lesstof nog niet), “Ik moet het nog oefenen” (ik begrijp het wel, maar beheers het nog niet) en “Ik kan het” (ik begrijp én beheers het).

3. Pitstops

In zowel Pit Taal als Pit Spelling is er aan het eind van elke lesweek een Pitstop-les. Die bestaat uit drie onderdelen: “Dit kan ik nog” (oefeningen met lesstof van twee blokken eerder) en “Dit kan ik nu” (oefeningen met recente leerstof). Ook stellen ze vast welke doelen ze hebben behaald en wat ze nog moeten leren of oefenen.

4. Groeischrift

In het ‘Groeischrift’ houden leerlingen bij wat ze al begrijpen en beheersen, wat ze nog (beter) moeten begrijpen en beheersen én welke vorderingen ze maken. Deze data halen ze onder meer uit hun ingevulde ‘Doelenkaarten’, Pitstop-lessen, lesevaluaties en presentaties van eindproducten. Het ‘Groeischrift’ helpt ze te reflecteren op hun leerproces en wat ze daarvoor nodig hebben.

5. Signaleringstoets

Elke vijfde week van een blok is er een toetsweek. Die begint met een formatieve toets. De resultaten vormen een goed uitgangspunt voor een gesprek met leerlingen over hun leerproces. En voor het besluit om remediëring, herhaling of verrijking aan te bieden ter voorbereiding op de summatieve toets enkele dagen later.

6. Specifieke criteria

Bovenstaande voorbeelden gelden voor Pit Taal én Pit Spelling. Maar er is ook een voorbeeld dat alleen voor Pit Taal geldt. In de leerlijnen Spreken & luisteren en Schrijven staan criteria voor taaltaken. Deze criteria kun je gebruiken in gesprekken met leerlingen. Voldoen zij aan de criteria? En zo nee: wat is er nodig om dat wél te doen?

Download de Pit brochure

Heb jij interesse in dé taal- en spellingmethode voor het basisonderwijs? Download dan nu de brochure van Pit. In de brochure lees je onder andere over de opbouw van de methode, het Pit-principe, differentiatie, de verschillende manieren van werken met Pit én nog veel meer!

Download Pit brochure