Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Competentievergroting Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra

Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra staat uitgebreid stil bij de vraag hoe competentievergroting in de praktijk van de residentiële hulpverlening gerealiseerd kan worden. 

Auteurs
EAN
9789006340341
Prijs
€ 46,70
Leverbaar
Leverbaar
Omvang
328 blz.
Medium
Paperback
Datum eerste druk
21-04-2016
Druk
6

De technieken en hulpmiddelen worden op praktische en concrete wijze en aan de hand van veel voorbeelden beschreven. De methodische aspecten in dit boek grijpen terug op de ontwikkelingspsychologie en de leertheorieën. Het aantal theoretische uiteenzettingen is beperkt omdat het vooral een praktijkboek is.

Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra sluit aan bij de jeugdwet en de wet kinderbeschermingsmaatregelen die in 2015 van kracht zijn gegaan. De krachten en doelen van jeugdigen, ouders en netwerk vormen nog sterker de rode draad voor de hulp. Daarnaast is er in de nieuwe druk extra aandacht voor veiligheid van jeugdigen in tehuizen. 

Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra is bestemd voor professionele hulpverleners in de jeugdhulp en hun begeleiders, voor methodiekontwikkelaars en voor studenten.