Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Moresprudentie - Ethiek en beroepscode in het sociaal werk |  2e druk | Welzijn | HBO

Moresprudentie - Ethiek en beroepscode in het sociaal werk 2e druk

Blader door het boek

Moresprudentie - Ethiek en beroepscode in het sociaal werk, 2e druk, is bij uitstek geschikt als handboek voor de lessen beroepsethiek binnen het sociaalagogisch onderwijs. Studenten maken zich de theorie eigen waarmee zij morele vragen en dilemma’s leren analyseren en beoordelen. Het boek en de website bieden diverse opdrachten.

EAN
9789006183719
Prijs
€ 41,80
Leverbaar
Leverbaar
Omvang
388 blz.
Medium
Paperback
Datum eerste druk
30-01-2019
Druk
2

Moresprudentie is het meest complete boek op het gebied van beroepsethiek in het sociaal domein.

  • Een cliënte zegt dat haar partner fraudeert met een uitkering
  • De politie vraagt naar de verblijfplaats van een zeventienjarig meisje dat is uitgehuwelijkt
  • In het sociaal wijkteam worden regelmatig details over mensen uit de buurt uitgewisseld

Het omgaan met morele vragen in het sociaal werk is niet gemakkelijk. Het boek Moresprudentie leert lezers – student, docent, professional, leidinggevende, opdrachtgever of andere belangstellenden – morele keuzes te herkennen en analyserend praktische dilemma’s op te lossen. Dilemma’s bij het werken met cliënten tot en met dilemma’s bij het werken met opdrachtgevers. Met veel casussen en voorbeelden.

Moresprudentie is inmiddels ook een standaard- en naslagwerk voor sociaal werkers in de praktijk. In deel A kunnen zij kennis over beroepsethiek opfrissen; deel B legt de relatie tussen theorie en praktijk. Met name door het praktisch leren hanteren van de beroepscode. De beroepscodes voor respectievelijk de maatschappelijk werker, sociaalagogisch werker, jeugd- en gezinsprofessional en die voor de sociaal werker (werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) worden uitvoerig behandeld. De website www.moresprudentie.nl bevat een groot aantal vragen, opdrachten, cases en toetsen.

Download het gratis whitepaper Van Beroepscode naar Moresprudentie (pdf)

Wat anderen schreven over deze tweede druk

“Het boek Moresprudentie is actueel, geeft voldoende input om kennis over (beroeps)ethiek op te frissen en biedt bovenal door de vele casussen en voorbeelden zinvolle handvatten voor de vele lastige situaties waarin professionals in het sociale domein verkeren. De herziene druk van het lezenswaardige vakinhoudelijke boek over moresprudentie is het lezen dubbel en dwars waard.”.
Recensie in Vakblad Sociaal werk / augustus 2019.

Wat anderen schreven over de vorige druk

Moresprudentie bevat talloze concrete werkvormen om belangen af te wegen en keuzes te overdenken die je dagelijks moet maken.”
Recensie in Maatwerk / februari 2013

Het boek Moresprudentie is een boeiend boek. De verschillende artikelen uit de code worden steeds op hun reikwijdte en achterliggende of onderliggende waarden en normen besproken en de dilemma’s en conflicterende waarden worden middels casussen zichtbaar en voelbaar gemaakt.”
Recensie in Sozio / oktober 2012

"Moresprudentie biedt een zeer complete basis en is een aanrader voor alle sociale professionals! Mooie bijkomstigheid is dat het alle artikelen van de beroepscodes behandelt en van een (morele) toelichting voorziet. Daardoor is het ook als naslagwerk en ‘opfrisser’ prima te gebruiken."
Review op Bol.com