Hulp bij inloggen     winkelwagen

Bouw- en civiele techniek

 • Algemene bouwkunde voor makelaars Deel A 5e druk

  Algemene Bouwkunde voor Makelaars deel A, 5e druk

  Algemene Bouwkunde voor makelaars is geheel aangepast aan de nieuwste regelgeving zoals de Omgevingsvergunning, Bouwbesluit, Eurocodes, NEN-EN normen, BRL’s en aanpassingen in de regelgeving over beton-, hout-, staal- en steen constructies.... Meer informatie
  € 97,50 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Algemene bouwkunde voor makelaars deel B 5e druk

  Algemene Bouwkunde voor Makelaars deel B, 5e druk

  Algemene Bouwkunde voor makelaars is geheel aangepast aan de nieuwste regelgeving zoals de Omgevingsvergunning, Bouwbesluit, Eurocodes, NEN-EN normen, BRL’s en aanpassingen in de regelgeving over beton-, hout-, staal- en steen constructies.... Meer informatie
  € 107,50 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Cover Basisboek Bouwkunde 5e editie

  Basisboek Bouwkunde 5e druk

  De vijfde druk van Basisboek Bouwkunde is grondig vernieuwd. Basisboek Bouwkunde behandelt helder en toegankelijk alle bouwfasen, vanaf het ontwerp tot en met de oplevering, in theorie en praktijk, met volledige integratie van constructieleer en tech... Meer informatie
  € 114,70 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde | Techniek |Hoger onderwijs

  Tabellen bouw- en waterbouwkundigen 11e druk

  Met deze elfde druk heeft het Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde opnieuw een grote revisie ondergaan. De inhoud is aangepast aan de laatste versies van de Eurocodes, het stelsel van Europese en nationale normen op het gebied van bouwconst... Meer informatie
  € 84,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Building physics 2nd edition | Hoger onderwijs | ThiemeMeulenhoff

  Building Physics

  In this second edition of Building Physics examples in all chapters are actualized. The chapters Ventilation, Sound proofing and Fires safety are extended and actualized. Energy Performance and the relation with Sustainable Building are cove... Meer informatie
  € 68,10 Beperkt leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 1 Inleiding Bouwnijverheid

  Jellema deel 1 Inleiding Bouwnijverheid is het inleidende deel van de serie Jellema Hogere Bouwkunde. Het boek behandelt alle facetten van de bouwbranche, zoals structuren, processen, regelgeving, partijen en organisatie- en samenwerkings... Meer informatie

  € 72,20 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 2 Onderbouw

  Jellema deel 2 Onderbouw is het eerste deel van de reeks Bouwtechniek. Dit boek behandelt de aspecten voor het ontwerpen en uitvoeringen van funderingen. Het boek besteedt ook aandacht aan bodemverontreiniging en -sanering.

  ... Meer informatie
  € 67,20 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 3 Draagstructuur

  Jellema deel 3 Draagstructuur uit de reeks Bouwtechniek behandelt de constructieve onderdelen van gebouwen. Alle voorkomende dragende elementen en de verbinding tussen vloeren door middel van trappen en hellingen worden beschreven.

  ... Meer informatie
  € 84,90 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 4A Omhulling Prestatie-eisen daken

  Jellema deel 4A Omhulling - Prestatie-eisen/daken uit de reeks Bouwtechniek behandelt de bouwtechnische en bouwfysische eisen die aan de gehele omhulling worden gesteld. Vervolgens worden daken en grote glasoverkapte ruimten besproken.Meer informatie

  € 91,70 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 4B Omhulling Gevels

  In Jellema deel 4B -Omhulling - Gevels wordt beschreven met welke technische eisen rekening gehouden moet worden bij de keuze van een gevel. Gevelonderhoudsinstallaties worden in een apart hoofdstuk besproken.

  ... Meer informatie
  € 70,50 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 4C Omhulling Gevelopeningen

  Jellema deel 4C Omhulling - Gevelopeningen bespreekt de gevelopeningen als onderdeel van de verticale uitwendige scheidingsconstructie. In deze uitgave komen de eisen waaraan gevelopeningen moeten voldoen aan bod. Naast de algemene eis vo... Meer informatie

  € 80,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 5 Afbouw

  Jellema deel 5 Afbouw uit de reeks Bouwtechniek behandelt de inbouw en afwerking. Afwerking vormt het overgangsgebied tussen het bouwen en de interieurarchitectuur. In dit boek worden alleen die activiteiten besproken die in bestekken sta... Meer informatie

  € 78,30 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 6A Installaties Elektrotechnisch

  Jellema deel 6A Installaties - Elektrotechnisch behandelt de meest voorkomende elektrotechnische en sanitaire installatiesystemen en de eisen die bij de toepassing daarvan in het bouwkundig proces gesteld worden.

  ... Meer informatie
  € 84,20 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 6B Installaties Werktuigbouwkundig

  Jellema deel 6B Installaties - Werktuigbouwkunde laat zien hoe het evenwicht tussen gebruikerseisen en energiegebruik kan worden gevonden. Het behandelt zowel bouwfysisch gedrag als werktuigbouwkundige- en gasinstallatieconcepten.

  ... Meer informatie
  € 74,40 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 7 Bouwmethodiek

  Jellema deel 7 Bouwmethodiek uit de reeks Bouwmethoden behandelt de methodische aanpak om tot een functioneel verantwoorde constructie te komen. Per gebouwdeel worden de constructieve consequenties onderzocht van de factoren die sturing g... Meer informatie

  € 84,90 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 8 Bouwmethoden Woningbouw

  Jellema deel 8 Woningbouw uit de reeks Bouwmethoden behandelt het samenstellen van de casco’s in de seriematige woningbouw: stapelbouw, gietbouw, montagebouw prefab beton en montagebouw houtskeletbouw. Het boek geeft een overzicht v... Meer informatie

  € 80,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 9 Bouwmethoden Utiliteitsbouw

  Jellema deel 9 Utiliteitsbouw uit de reeks Bouwmethoden behandelt vanaf het ontwerpstadium de gehele bouwmethodiek voor dit soort gebouwen. Daarbij komt zowel laagbouw als verdiepingbouw en hoogbouw aan de orde, elk met zijn specifieke pr... Meer informatie

  € 84,90 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 10 Ontwerpen

  Jellema deel 10 Ontwerpen is het eerste deel van de reeks Bouwproces. In dit deel komt het proces vanaf de eerste ideeën over huisvesting tot en met het definitieve ontwerp aan de orde. Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld wordt ... Meer informatie

  € 83,70 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 11 Contracteren

  Jellema deel 11 Contracteren uit de reeks Bouwproces beschrijft de wijze waarop de contractvorming ten behoeve van een bouwproject plaatsvindt. Zowel de traditionele methode van contracteren als andere methoden komen aan de orde.

  ... Meer informatie
  € 76,20 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 12A Uitvoeren De techniek

  Jellema deel 12A Uitvoeren - De Techniek belicht de uitvoering van de in de reeksen Bouwtechniek en Bouwmethoden besproken bouwdelen en bouwmethoden.

  ... Meer informatie
  € 84,90 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 12B Uitvoeren De organisatie

  Jellema deel 12 B Uitvoeren - Organisatie uit de reeks Bouwproces behandelt de aspecten van de organisatie van het uitvoerend bouwbedrijf. De bouwplaats wordt benaderd vanuit het perspectief van een tijdelijk bouwconstructiebedrijf. Theor... Meer informatie

  € 84,90 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Jellema deel 13 Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed

  Jellema deel 13 Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed 4e druk

  Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed is in november 2016 verschenen. Deze opvolger van Jellema deel 13 Beheer richt zich op het waarborgen van een duurzame instandhouding van vastgoed. Centraal hierin staat het totale beh... Meer informatie

  € 72,50 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Bouwfysica 8e druk

  De 8e druk van Bouwfysica (2016) is bestemd voor studenten in het hbo/wo, opleidingen Bouwkunde en Civiele techniek. Het behandelt alle benodigde basiskennis van het vakgebied.

  ... Meer informatie
  € 61,20 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Basisboek Bouwkundig tekenen

  Het Basisboek Bouwkundig tekenen is een uitstekende leidraad voor het proces van het digitaal tekenen, van ontwerp- tot de beheerfase.

  ... Meer informatie
  € 42,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Bouwproducten. Vervaardiging, toepassing, onderhoud, hergebruik

  De uitgave Bouwproducten behandelt alle bouwmaterialen op basis van hun levenscyclus en beschrijft tevens de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van toepassing, levensduur en milieu.

  ... Meer informatie
  € 105,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Basisboek Toegepaste Mechanica | hbo

  Toegepaste Mechanica Basisboek 4e druk

  Basisboek Toegepaste Mechanica, 4e druk,is bestemd voor studenten in het hbo en wo, opleiding Bouwkunde en Civiele Techniek. In deze nieuwe editie zijn suggesties voor verduidelijking en verbetering van gebruikers verwerkt. Ook i... Meer informatie

  € 128,30 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.