Hulp bij inloggen     winkelwagen

Rekenen-Wiskunde

  • Meten en meetkunde 3e druk

    Rekendidactiek: Meten, meetkunde en verbanden 3e druk, inclusief online

    De domeinen meten, meetkunde en verbanden zijn onmisbaar voor het begrijpen van de wereld. In dit deel zijn nieuwe inzichten verwerkt over het leren van het metriek stelsel, gebruik van persoonlijke referentiematen, reken-wiskundige factchacking en v... Meer informatie
    € 52,80 Leverbaar
    Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
    Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
  • Meten en meetkunde 2e editie

    Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van de 3e druk van Meten en meetkunde. Het boek is binnenkort als pre-order te bestellen via de website.

    Meten en meetkunde zijn twee domeinen die sterk met de realiteit... Meer informatie

    € 56,40 Beperkt leverbaar
    Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
    Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
  • Hele getallen 2e editie + voucher

    Hele getallen gaat over ons getalsysteem, eigenschappen van bewerkingen en de wiskundetaal bij hele getallen. De didactiek die beschreven wordt gaat uit van een lange leerlijn die al bij de kleuters begint. Aan bod komen het verwerven van... Meer informatie

    € 56,40 Leverbaar
    Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
    Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
  • Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen 2e editie

    Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen hebben van alles met elkaar te maken. Tegelijkertijd zijn ze ook verschillend van elkaar. Dit deel van de driedelige serie Reken-wiskundedidactiek beschrijft deze domeinen in hun onderlinge s... Meer informatie
    € 56,40 Leverbaar
    Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
    Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
  • Serie Reken-Wiskunde Didactiek

    Serie Rekendidactiek kortingspakket 2e editie

    De serie Reken-wiskundedidactiek is volledig dekkend voor de ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs’, zowel voor wat betreft de kennis van rekenen-wiskunde (professionele gecijferdheid) als de kennis voor onderwi... Meer informatie

    € 130,20 Leverbaar
    Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
    Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
  • Rekenwijzer

    RekenWijzer bereidt studenten goed voor op de verplichte eerstejaars Rekentoets-pabo. Deze uitgave met oefenwebsite helpt studenten bij het ontwikkelen van de basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van rekenen-wiskunde.<... Meer informatie

    € 46,40 Leverbaar
    Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
    Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Rekenvaardigheid vergroten?

Got it Rekenen-Wiskunde sluit naadloos aan op de referentieniveaus van de commissie Meijerink. Got it helpt pabo-studenten om alle taal- en/of rekenvaardigheden onder de knie te krijgen. Uitgangspunt daarbij is dat zij alleen datgene oefenen wat nodig is om het juiste niveau te behalen en te onderhouden. Motiverend en efficiënt!

Got it Taal en Got it Rekenen | Pabo | ThiemeMeulenhoff
Studenten kunnen alleen met Got it aan de slag als ook de docenten met Got it werken.  Bestel een studentenlicentie Bestel een proeflicentie voor docenten

We zijn druk bezig met een nieuwe editie voor Meten en meetkunde. Binnenkort is dit boek als pre-order te bestellen.

Nieuwe titel in de maak!