Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Pedagogiek en didactiek

 • Als opvoeden niet vanzelf gaat

  Dit handboek voor orthopedagogiek ondersteunt professionele opvoeders bij het inspelen op opvoedingsproblemen vanuit een orthopedagogische invalshoek. Het is bedoeld voor studenten die worden opgeleid voor het (ortho) pedagogische werkveld en voor pr... Meer informatie
  € 46,70 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Pedagogisch didactisch begeleiden

  Pedagogogisch-didactisch begeleiden is een compleet handboek voor pedagogisch-didactisch handelen. Het biedt de startende leerkracht de broodnodige basiskennis op dit gebied.... Meer informatie
  € 45,60 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • De orde in orde

  Hoe zorg je dat je de baas bent? Een goede omgang met leerlingen en een veilige, geordende gang van zaken in de klas vormen de basis voor goed onderwijs. De orde in orde is een onmisbaar hulpmiddel voor (aankomend) docenten om een effecti... Meer informatie

  € 38,20 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Werken in het basisonderwijs

  Werken in het basisonderwijs gaat in op algemene bekwaamheden waarover een startende leerkracht dient te beschikken: samenwerken, reflectie en professionele ontwikkeling.... Meer informatie
  € 43,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Bouwen aan je groep

  Als leerkracht heb je dagelijks te maken met groepsprocessen. Bouwen aan je groep geeft antwoord op vragen als: Hoe bouw je aan positieve, goed functionerende groepen? en Wat is je rol als leerkracht?... Meer informatie
  € 39,70 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Grip op de groep

  Grip op de groep gaat uitgebreid in op het groepsproces in een klas en hoe een leerkracht een positieve leeromgeving creëert aan het begin van het schooljaar. Het is geen methode, maar biedt inzicht in processen die in een groep spel... Meer informatie

  € 36,80 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Lichaamstaal

  Leerlingen onderwijzen betekent voortdurend met hen communiceren. De juiste lichaamstaal is daarbij uiterst belangrijk. In het boek Lichaamstaal leert u hoe u als leerkracht lichaamstaal kunt gebruiken om goed en effectief te co... Meer informatie

  € 34,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Ontwikkeling door onderzoek

  Welke winst is er uit gericht onderzoek te halen voor de leerkracht, school en beroepsgroep? Ontwikkeling door onderzoek geeft antwoord aan de hand van vele voorbeelden, toepassingsmogelijkheden en skillsh... Meer informatie

  € 44,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Het verhaal van het kind

  Het verhaal van het kind is een toegankelijk geschreven basisboek ontwikkelingspsychologie.  Het gaat in op het hoe en waarom van de ontwikkeling bij kinderen, over de invloed van de omgeving en over de rol van de leerkracht.... Meer informatie
  € 49,40 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Basisboek opvoeding student leerkracht social worker

  Basisboek opvoeding, theorie en praktijk

  Opvoeden is niet meer alleen een taak voor ouders; steeds vaker wordt hulp ingeroepen van professionele opvoeders. Voor hen is dit volledig herziene en geactualiseerde Basisboek Opvoeding: aan de hand van de nieuwste pedagogische inzichten ga je a... Meer informatie

  € 31,30 Beperkt leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Basisboek Opvoedingsvraagstukken

  Het Basisboek Opvoedingsvraagstukken biedt de sociaal (agogisch) werker de pedagogische en ontwikkelingspsychologische kennis die hij nodig heeft. Het boek laat zien welke vragen uit de praktijk door de wetenschap worden beantwoord en h... Meer informatie
  € 29,60 Niet leverbaar
  Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Professioneel omgaan met gedragsproblemen

  Dit boek biedt een gedegen kader om van signalering en diagnose te kunnen komen tot een effectief plan van aanpak. Het laat zien hoe gedragsproblemen ontstaan, bespreekt mogelijke oplossingen en geeft handreikingen voor de omgang met ouders.... Meer informatie
  € 42,00 Beperkt leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.
 • Onderwijs aan het jonge kind... een vak apart

  Dit boek maakt pabostudenten en (beginnende) leerkrachten wegwijs in de pedagogiek, didactiek en het klassenmanagement bij het onderwijs aan jonge kinderen. Onderwijs geven aan kinderen van 4 tot 7 jaar is namelijk een vak apart.... Meer informatie
  € 53,10 Leverbaar
  Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
  Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.