Hulp bij inloggen     winkelwagen
basisdienstverlening

De servicegarantie van ThiemeMeulenhoff

Digitale leermiddelen

ThiemeMeulenhoff is overtuigd van de meerwaarde van digitale leermiddelen. Ze zorgen voor verrijking van het leren. De leermiddelen van ThiemeMeulenhoff voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs beschikken over een uitgebreide interactieve leeromgeving (eDition) waarbinnen theorie en opdrachten volledig zijn geïntegreerd.

Inspiratie nodig? 
Mogelijkheden digitale leermiddelen  
Docentbestellingen  
LAS koppeling UWLR  
Resultatenkoppeling (Primair onderwijs)

Inspiratie nodig?

Inspiratie nodig? Bekijk de interactieve leeromgeving eDiton voor : 

Mogelijkheden digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen van ThiemeMeulenhoff bieden o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Docenten en leerlingen kunnen volledig digitaal werken, al dan niet in combinatie met het boek.
  • Leerlingen kunnen hun werk maken, nakijken en resultaten inzien. Gemaakte opdrachten worden automatisch opgeslagen.
  • Een resultatendashboard waarin de leerling een overzicht ziet van zijn resultaten. Ook ziet de leerling wat hij al heeft gemaakt en wat hij nog moet maken.
  • Dashboards voor docenten waarmee zij real-time inzicht hebben in de voortgang en resultaten van hun leerlingen.
  • Automatische feedback aan de leerling bij gemaakte opdrachten. Daarnaast heeft de docent de mogelijkheid om ook persoonlijke feedback aan de leerling te geven.
  • Docentgestuurde adaptiviteit: docenten kunnen leerlingen op een specifiek niveau laten werken (gepersonaliseerd leren) door opdrachten aan of uit te zetten.
  • Arrangeermogelijkheden waarmee de docent een eigen online leerarrangement kan samenstellen.
  • Digitaal toetsplatform en toetsbibliotheek bij de nieuwste generatie leermiddelen voor het voortgezet onderwijs.
  • Koppelingen met de meest gebruikte leermanagement systemen en ELO’s. Naast koppelingen met o.a. Magister, Magister.me, Somtoday, Peppels.net en Learnbeat, biedt ThiemeMeulenhoff als enige uitgever een integratie met Microsoft Teams.

Docentbestellingen

Docenten bestellen het VO en BO docentmateriaal rechtstreeks bij de klantenservice of de website vanThiemeMeulenhoff. In het PO wordt het leerkrachtmateriaal bij de schoolleverancier besteld.

LAS koppeling UWLR

De docentlicentie biedt de mogelijkheid om groepen aan te maken en te beheren. ThiemeMeulenhoff voorziet in een UWLR (Uitwisseling Leerlingen en Groepsinformatie) koppeling met leerlingadministratiesystemen (LAS) zoals Somtoday en Magister. Hiermee kan opdrachtgever groeps- en leerlingdata uit het LAS importeren in de generieke groepenservice behorende bij het digitale leermiddel. Docenten hoeven dan niet opnieuw in de digitale leermiddelen groepen aan te maken en leerlingen aan groepen toe te wijzen. Dit bespaart docenten tijd bij de start van het schooljaar.
Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het ECKID aanwezig is in de UWLR data, en in de inlogstroom via de Entree Federatie om daarmee de leerling uniek te kunnen identificeren. Maak over de doorgifte van het ECKID duidelijke afspraken met uw LAS leverancier en ELO leverancier.
Voor het aanmaken van deze koppeling dient er een endpoint van het LAS, en autorisatiesleutels uitgewisseld te worden tussen de schoolinstelling en ThiemeMeulenhoff.

Resultatenkoppeling (Primair onderwijs)

In het primair onderwijs is de resultatenkoppeling al beschikbaar. Hiermee bestaat de mogelijkheid om resultaten uit te wisselen met momenteel het leerlingadministratiesysteem Parnassys, SchoolOAS, en het docentendashboard Momento. Alle informatie over de resultatenkoppeling is hier te vinden: https://www.thiememeulenhoff.nl/verklaring-resultatenuitwisseling

In het voortgezet onderwijs wordt deze ontwikkeling ook gevolgd, en de actuele situatie van nieuwe aansluitingen of verdere ontwikkelingen kan op onze corporate site https://www.thiememeulenhoff.nl worden gevonden. Tevens zullen verdere ontwikkelingen gecommuniceerd worden in het digitale leermiddel of door middel van nieuwsbrieven.