Hulp bij inloggen     winkelwagen
basisdienstverlening

De servicegarantie van ThiemeMeulenhoff

De servicegarantie van ThiemeMeulenhoff is van toepassing op ieder gebruik van een ThiemeMeulenhoff digitaal leermiddel door een onderwijsinstelling en haar gebruikers.

Er kunnen verschillen zijn tussen de markten primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Bijvoorbeeld ten aanzien van werking van het digitale leermiddel, de productgeneratie, en de diverse samenwerkingsvormen met ketenpartijen. Dit document is generiek opgesteld, zonder in te gaan op deze verschillen.  
 
Het is mogelijk dat er met een schoolinstelling aanvullende afspraken zijn gemaakt op de servicegarantie voor digitale leermiddelen. Deze gelden als een plus (+) op de servicegarantie en worden verder niet toegelicht.


ThiemeMeulenhoff is transparant in de dienstverlening die wordt aangeboden aan de klant. Op deze webpagina vind je de volgende informatie en inzichten:

  • Een overzicht van de digitale leermiddelen en diensten van ThiemeMeulenhoff
  • De kwaliteitskenmerken van het digitale leermiddel en dienst
  • De kwaliteit van de dienstverlening

Bekijk de onderdelen