Home
NT2+

Nieuwe module KNM

Nieuwe module Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Om aan te sluiten op de nieuwe Wet inburgering is er online een module module Kennis van de Nederlandse Maatschappij beschikbaar. Deze module is in ontwikkeling bij VU-NT2 en het INTT (UvA). Hiermee kan de cursist zich optimaal voorbereiden op het KNM-examen.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Een verplicht onderdeel binnen de inburgering in Nederland is Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Iedereen die inburgeringsplichtig is, moet hierin een examen afleggen. Het KNM-examen gaat over de geschreven en ongeschreven regels in Nederland, die vaak cruciaal zijn voor goed functioneren in de Nederlandse samenleving, zoals de omgang met collega’s, de werking van de overheid en kennis van het Nederlandse onderwijssysteem.

Opzet en planning

Het lesmateriaal is opgedeeld in acht thema’s, conform de Wet inburgering. Een thema bestaat uit een introductie (animatie of video), subthema’s met leesteksten (theorie) en oefeningen voor verwerving en verwerking van de cruciale kennis per thema, een slottoets en reflectie. Ieder thema biedt zo’n twee tot vier uur aan materiaal.