Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

21st century skills

21st century skills zijn hot, maar ook een nieuwe uitdaging voor het mbo. We helpen je graag met handvatten in ons lesmateriaal en de speciale docentenhandleiding. We hebben verschillende lesbrieven rondom dit thema gemaakt. De lesbrieven zijn gratis en direct te gebruiken in je klas.

Docentenhandleiding

Bij alle methodes van het nieuwe mbo leveren we een aparte docentenhandleiding voor de 21st century skills. Deze handleiding laat jou op een eenvoudige manier starten met 21st century skills in de les. We leggen in de handleiding een koppeling met de verschillende leerfasen in het lesmateriaal. Ook geven we aan welke digitale werkvormen mogelijk ingezet kunnen worden. De handleiding is terug te vinden op de docentenstartpagina van elke methode.

Negen vaardigheden

Studenten moeten vandaag worden voorbereid op de samenleving van morgen. Dat betekent dat ze naast kennis en praktische vaardigheden ook moeten beschikken over vaardigheden die ze flexibel en geschikt maakt voor het werk in de 21e eeuw. Veel docenten denken bij 21st century skills direct aan digitale geletterdheid, maar wij zien er nog acht. De acht vaardigheden die door het SLO worden verstaan onder 21st century skills plus specifiek voor het mbo ondernemend gedrag. 

  • creativiteit
  • kritisch denken
  • probleemoplosvaardigheden
  • communiceren
  • samenwerken
  • digitale geletterdheid
  • sociale en culturele vaardigheden 
  • zelfregulering
  • ondernemend gedrag

Ons lesmateriaal voor het nieuwe mbo geeft uitstekende handvatten om 21st century skills expliciet of impliciet te behandelen. We gaan uit van zes leerfasen: oriëntatie, theorie, verwerking, toepassing, evaluatie/reflectie en toetsing. Daarin kunnen docenten zelf accenten leggen en elementen vergroten of verkleinen. Prikkelende vragen zetten studenten aan tot 'kritisch denken'. En zo zitten in de evaluatie extra vragen ten behoeve van ‘zelfregulering', 'communiceren' en 'samenwerken'.