Lestip

Scharrelmiddag

Lesdoel: Talenten ontwikkelen, structuur maken Lesduur: Variabel Organisatieactivist Jaap Peters: 'Vakmensen zoals onderwijzers hebben geen managers nodig, wel ondersteuners. Maar bijna alles wordt verticaal aangestuurd. We zijn studenten ook de hele dag aan het managen, dan moeten ze dit leren, deze taak doen. We stoppen ze in hokken, keurig verdeeld naar leeftijd. We moeten in het onderwijs minder verticaal aansturen, meer horizontaal 'samen-sturen'. Niet kijken wat een student moet, maar kijken wat voor talenten het heeft. Kennis op maat uploaden, niet ongevraagd een standaardpakket downloaden. De leerkracht zit in de student en die staat niet voor de klas!

Mijn kantoor was 200 jaar geleden een school met een lokaal. Kinderen leerden van elkaar. Ik zou zeggen: schaf klassen af en laat ze alle vakken door elkaar doen, op hun eigen niveau, in hun eigen tempo, met een onderwijzer(es) als coach. Dan hok je studenten niet meer op en krijg je scharrelonderwijs. Je kunt met dit idee 'klein' beginnen: doe op een middag alsof er geen klassen zijn. Zet iedereen bij elkaar, verdeel ze in studenten die iets willen vertellen en die iets willen leren. Laat ze in groepjes een plek zoeken. Na een half uur maak je nieuwe groepjes. En daarna eventueel nog een keer. Ze krijgen geen opdracht, ze gaan zelf in gesprek over wat ze van elkaar willen weten. Daarna kun je het nabespreken: wat heb je opgestoken, was het leuk, was de tijd te lang. Zo kun je kijken of het proces anders moet, niet de inhoud. Blijf daar voor de verandering van af!

Het doel is leren om zelf een structuur te maken. Het geeft studenten veel meer energie als ze zelf mogelijk bepalen waarover het gaat. Wij leren ze de docent te volgen. Dat is niet rendabel, het is rendabel om de talenten van jongeren te ontdekken.'

Uitgelicht