Home
Kennis en inspiratie
Basisonderwijs

3x tips voor een interactieve Engelse les

3x tips voor een interactieve Engelse les

Het doel van Engelse les op de basisschool is dat kinderen leren zichzelf uit te drukken. Het aanleren van Engels gebeurt vaak klassikaal door kinderen te laten luisteren en dit te herhalen, terwijl kinderen het beste de taal leren door juist veel zelf te oefenen. Interactieve werkvormen zijn hier heel geschikt voor, maar... Hoe geef je een interactieve Engelse les? Wij geven je 3 praktische tips.

TIP 1: TAAL LEREN DOOR TE ERVAREN

Kinderen leren een taal door te luisteren en nadoen. Ze leren een taal eerst te begrijpen en dan te spreken. Kinderen leren gemakkelijk door gebruik te maken van hun zintuigen. Bijvoorbeeld een woord horen, spreken, uitbeelden, zien en indien mogelijk, voelen en bewegen. Een bewegingslied (bekend als TPR), wandel wissel uit, binnen kring/buiten kring of levend memory zijn een paar voorbeelden waarmee je spelenderwijs de taal kunt laten ervaren. Een ander voorbeeld van een interactieve werkvorm zijn de spreekopdrachten uit het werkboek van de lesmethode Take it easy. Leerlingen doen in deze opdrachten eerst een dialoog na, en vervolgens moeten ze een gelijksoortig dialoog zelf bedenken. Dit werkt heel efficiënt omdat alle leerlingen tegelijk bezig zijn met de stof. Het vergt wel wat oefening met de klas. Een tip is om met een kleine groep eerst te oefenen voor de klas. Dan kun je checken of de werkvorm duidelijk is. 

TIP 2: WISSEL AF

In een klassikale setting kan Engels spreken eng zijn voor leerlingen Dit kun je verminderen door ze regelmatig spreekactiviteiten in twee- of meertallen te laten doen. Een spreekopdracht uit de methode Take it easy is hiervoor geschikt, maar denk ook aan een eenvoudige wandel of wissel uit werkvormen. Met de volgende vorm zul je de plank nooit misslaan: de leerlingen hebben een woordkaart of een zelfgekozen en geschreven woord of zin op een blaadje in hun hand. Tip: gebruik woorden uit het thema. De leerlingen lopen door de klas. Ze spreken elkaar aan door te delen wat ze op hun kaartje hebben staan: I have a … [pencil]. Waarop de andere leerling zegt: I have a … [book]. Dan wisselen ze van kaart en herhalen de spreekopdracht met iemand anders. Voor een soepel verloop van spreekopdrachten doe je de opdracht eerst voor in de klas met een leerling die het niet eng vindt. Oefen de stof met afwisselende actieve werkvormen: dan wordt Engels spreken leuk! 

TIP 3: ZORG VOOR WOORDHERKENNING

Steeds meer scholen bieden de Engelse taal al spelenderwijs aan omdat zij ervaren dat jonge leerlingen het beste leren op een interactieve manier. Gebruik in de onderbouw dan ook géén woordenlijsten en grammaticaregels maar wel filmpjes, liedjes, spelletjes en digitale verhalen en boeken. Juist door visuele ondersteuning, worden meerdere zintuigen aangesproken van de leerlingen en is woordherkenning eenvoudiger. In groep 1-4 biedt de methode Take it easy een gevarieerd aanbod, van prentenboeken tot liedjes, oefeningen en spellen met afbeeldingen van themawoorden gekoppeld aan audio. Maar ook in de bovenbouw geldt het didactisch onderdompelprincipe waarbij veel interactie resulteert in plezier en vele leerzame momenten. Met interactieve spellen en andere actieve werkvormen als de liedjes, dialogen, TPR-oefeningen ed. Er is continue contact met de leerlingen uit je groep. Tevens maken de co-teachers Lenny en Regus contact met de groep.. ze praten tegen de leerlingen en stellen vragen. En ook de video’s in groep 5-8 kennen een vraag die de klas moet beantwoorden om de betrokkenheid te optimaliseren!

Gratis Take it easy zichtzending

Wil jij onze lesmethode Engels beoordelen en de lesmaterialen voor groep 1 t/m 8 bekijken? Vraag dan een gratis Take it easy zichtzending aan! Hierin zit een selectie van lesmaterialen voor alle groepen, een proeflicentie voor de digitale leeromgeving én gratis proeflessen. Dit pakket wordt binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd.

Gratis zichtzending

Take it easy voor het basisonderwijs

Take it easy is de meest gebruikte lesmethode Engels voor het basisonderwijs. Leerlingen van groep 1 tot en met 8 dompelen zich onder in de Engelse taal tijdens de lessen met Take it easy. Praten, luisteren en lezen staan centraal. Jij én de native speaking co-teachers helpen je leerlingen hierbij. Take it easy is helemaal up-to-date met nieuwe digibordsoftware, video’s en werkschriften. Vanaf groep 5 kunnen je leerlingen aan de slag met de verwerkingssoftware. Zo maakt de methode het nóg makkelijker voor je!

Bekijk Take it easy

Uitgelicht

Ons team helpt je graag verder

Ons team helpt je graag verder

Methodespecialisten basisonderwijs

033 - 44 83 800
Stuur een e-mail