Hulp bij inloggen     winkelwagen
MIXED vmbo beroepsgericht | ThiemeMeulenhoff

MIXED Lesmethode voor vmbo beroepsgericht

Miranda de Leth, docent zorg & welzijn

“Met de theorie uit MIXED kunnen we echt aan de slag”

Nagels lakken, een gerecht koken, haren knippen; dit soort dingen moet je leren door te doen. Dat weet Miranda de Leth als geen ander. Ze was zelf ooit kapster en leert nu – als docent Zorg en Welzijn aan het Sterren College Haarlem – haar leerlingen de fijne kneepjes van dit vak én andere vakken. MIXED helpt haar daar bij.

“Als docent kun je veel betekenen,” antwoordt De Leth op de vraag hoe ze het vindt om docent te zijn. “Je kunt de nieuwe generatie echt iets bijbrengen en een luisterend oor bieden. Als je merkt dat je lessen effect hebben en de stof blijft hangen, ben je als docent voldaan.” Met een slagingspercentage van 100% vorig jaar voor Basis en Kader kan het Sterren College er wel op vertrouwen dat hun lessen doeltreffend zijn. De Leth ziet lesmethode MIXED als een van de factoren die bijdragen aan de mooie score voor de afdeling Zorg & Welzijn. “MIXED is een heel prettige methode. Het gaat uit van leren door te doen. De boeken bieden aan de hand van concrete casussen de theorie die nodig is om snel zelf aan de slag te gaan. Terwijl de leerlingen bijvoorbeeld een opdracht of recept lezen in het boek, zet ik de tafel met ingrediënten of materialen klaar. Daarna slaan we al gauw de boeken dicht en steken we de handen uit de mouwen.”

Zelfvertrouwen groeit

De methode gebruikt veel rollenspelen, zoals voor EHBO en om te leren hoe een intakegesprek gaat. Juist voor het aanleren van zogenaamde soft skills die tegenwoordig zo belangrijk gevonden worden, is dat heel passend. “De leerlingen leren hoe ze zich moeten gedragen in de maatschappij. Hoe geef je een goede hand, hoe vraag je door, hoe schenk je een kop koffie in, hoe leef je je in de ander in, hoe zorg je dat je goed verstaanbaar bent? Juist in het werkveld van zorg en welzijn zijn dit fundamentele zaken. Hebben de leerlingen dit soort dingen onder de knie, dan groeit hun zelfvertrouwen zienderogen. Dat zien we vooral als we mensen van buitenaf uitnodigen voor de beauty dag of om te komen eten van wat de leerlingen gekookt hebben. Op dit soort momenten komt de theorie tot leven en zijn de leerlingen super trots.”

Werken in een kapsalon

“MIXED is uitdagend. Leerlingen moeten vaak zelf dingen opzoeken, in het boek of op de computer. Soms is MIXED iets té uitdagend. Alle theorie staat achterin het boek. Vanuit de opdrachten wordt hiernaar verwezen maar zonder een paginanummer te noemen. Leerlingen worden vaak afgeschrikt door de lange teksten achterin en gaan gissen naar de antwoorden op een vraag. Het zou fijner zijn als de theorie iets meer gemixt wordt met de opdrachten.”

MIXED is een gevarieerde methode, vindt De Leth. “Soms moet een opdracht individueel uitgevoerd worden, soms met zijn tweeën of in groepsverband. Soms moet er iets op internet opgezocht worden, dan weer moet de leerling met zijn neus in de boeken of kijken we met de klas naar een filmpje. Die afwisseling is zeer welkom voor leerlingen die niet langer dan drie lesuren achter elkaar kunnen stilzitten. Daarbij helpt het ook dat de casussen aansluiten bij hun interesses. Bij het vak Haarverzorging doorlopen ze bijvoorbeeld het hele traject van werken in een kapsalon. Concreter wordt het niet. En ze krijgen meteen een voorproefje op hun eventueel toekomstige baan.”

Examenstof

De slagingsscore van 100% ziet De Leth als een kroon op het werk van haar en haar collega’s. “Helemaal als je bedenkt dat het onderwijs zo veranderd is met het vernieuwde VMBO. Leerlingen moeten veel keuzes maken over welk profiel en welke keuzedelen passen bij hun interesses. Ook wordt er veel gedifferentieerd binnen onze lessen. Die differentiatie vinden we ook zeker terug in de werkboeken van MIXED. Spannend blijft het naar het examen toe nu we minder goed van tevoren weten wat de leerlingen tijdens de nieuwe examens voor de kiezen krijgen. Maar MIXED blijkt gewoon heel goed aan te sluiten op de exameninhoud.” En de leerlingen van het Sterren College zelf? “Die zijn enthousiast. Natuurlijk zijn zij niet altijd even objectief als je ze vraagt naar hun mening over een methode; het zijn pubers en soms hebben ze gewoonweg geen zin om te leren. Maar over het algemeen krijgen we heel positieve reacties.”

Mixed Miranda