Hulp bij inloggen     winkelwagen
MIXED vmbo beroepsgericht | ThiemeMeulenhoff

MIXED Lesmethode voor vmbo beroepsgericht

Docent Hasan Kumas

“Leren krijgt betekenis als de methode aansluit bij de belevingswereld van leerlingen”

Hasan Kumas is docent Economie & Ondernemen op scholengemeenschap Marianum in de Achterhoek. Sinds de vernieuwing van het VMBO twee jaar geleden gebruikt hij MIXED om zijn leerlingen te onderwijzen. “Het inkopen van grondstoffen spreekt niet tot de verbeelding maar moeten ze bij een opdracht spijkerbroeken inkopen, dán heb je hun aandacht.”

Zelfvertrouwen groeit

“Toen de nieuwe modules twee jaar geleden werden ingevoerd in het VMBO zijn we gaan shoppen. We wilden weten welke lesmethode het beste past bij onze visie op onderwijs. Bij Marianum denken we dat leren effectief en betekenisvol is als het contextgericht is en aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Bij een opdracht binnen het vak Commercie spreekt het inkopen van grondstoffen niet bepaald tot de verbeelding. Gaat het om het inkopen van spijkerbroeken, dan vinden de leerlingen het interessanter en onthouden ze de theorie ook stukken beter. Dit is precies het verschil dat MIXED maakt.”

Fundament

Eigenzinnig als ze zijn op Marianum zien ze MIXED vooral als goede basis voor eigen projecten. Kumas: “Wij als docent zijn eigenaar van onze lessen. MIXED is het fundament van ons onderwijs en vanuit deze methode maken we uitstapjes naar onze eigen projecten. Zo zijn we op dit moment bezig met het vak Presentatie en styling. De leerstof in MIXED is het uitgangspunt. Vervolgens gaan de leerlingen hun eigen etalages bouwen. En we sturen ze naar buiten: ga met de kennis uit MIXED de etalages in de stad kritisch beoordelen.” De lesstof van het vak Commercieel passen de leerlingen van Marianum toe in hun eigen kantine. Ze richten deze in en bepalen het inkoopbeleid. “Ook hier geldt weer: de materie komt uit MIXED, de koppeling maken we hier op school.”

Digitaal en papier

MIXED bestaat uit projectmatige lesstof. De theorie wordt bijvoorbeeld uiteengezet door middel van een filmpje en de opdrachten sluiten daarop aan. De methode is opgebouwd uit digitale lesstof en lesboeken en scholen kunnen ook kiezen voor een combinatie van beide. “Wij gebruiken zowel het digitale als het fysieke materiaal,” vertelt Kumas. “Ik geloof niet in alleen maar digitaal. Natuurlijk, digitaal is adaptiever en je kunt er makkelijker mee differentiëren. Maar voor sommige leerlingen werkt papier gewoon beter. Ik geloof in de balans tussen digitaal en papier.”

Overzicht voor drukke docent

Docent zijn is een druk bestaan. MIXED zorgt voor enige verlichting. Kumas: “Ik kan mijn leerlingen ‘volgen’ in de digitale omgeving van de methode. Alle leerlingen zijn gekoppeld aan mijn account. Tot op opgaveniveau houd ik het overzicht op wat ze doen en hoe ze dat doen. Zo kan ik op tijd ingrijpen als ik zie dat een leerling achterloopt of stagneert. Dankzij een handig kleurensysteem zie ik in één oogopslag of een leerling het goed doet of bijsturing nodig heeft. Een welkom gemak voor drukke docenten!”

“MIXED past goed bij mijn manier van lesgeven,” vertelt Kumas tot besluit. “Je kunt traditioneel lesgeven. Frontaal noem ik dat ook wel; veel sturen, veel zenden. Ik geef liever op een meer eigentijdse manier les. Zodat ik mijn leerlingen klaarstoom voor de toekomst. In die onderwijsstijl komt MIXED heel goed tot zijn recht. En het werkt: mijn leerlingen zitten er een stuk actiever bij dan voorheen weleens het geval was.”

Merel Morre