delen
Libre Service

Goede voorbereiding op het examen

Met Libre Service 4ème édition bereiden leerlingen zich goed voor op het examen. De duidelijke structuur, opbouw in vaardigheden en de didactique en trois étapes maken het geleerde relevant en geven de leerling veel inzicht in hun prestaties. Dankzij de voortgangsrapportage, het vervolgadvies en extra oefenmateriaal kunnen docenten waar nodig bijsturen. Door middel van instaptoetsen met herhaalmodule voor leerjaar 4, 5 en 6 en uitgebreide kennistoetsen tot en met het examenjaar krijgen leerlingen inzicht in de punten waar ze nog aan moeten werken. De uitgebreide examentraining voor 5 havo en 6 vwo (onder andere CSE-teksten) voor alle vaardigheden bereidt de leerling optimaal voor op het eindexamen.

Met plezier Frans leren en toepassen

Libre Service enthousiasmeert en stimuleert de leerling Frans te leren en toe te passen door middel van gevarieerde werkvormen binnen de vaardigheden en authentiek kijk- en luistermateriaal. Voorbeelden hier van zijn courts métrages, TV5Monde en Radio LibreFM.

Differentiatie op niveau en leerstijl

Iedere vaardigheid en elk grammaticaonderdeel sluit af met een menu au choix waar steeds drie opdrachten worden aangeboden:
  • een remediërende opdracht/herhaling (*)
  • een extra opdracht op toetsniveau (**)
  • een verdiepingsopdracht (***), bijvoorbeeld een vrije toepassingsopdracht of een samenwerkingsopdracht die appel doet op de 21st century skills

Zelf bepalen hoe je wilt werken

Met Libre Service 4ème édition bepaal je zelf hoe je lesgeeft. De methode ondersteunt verschillende doceerstijlen. Kies dus zelf voor de docentgestuurde route (frontaal klassikaal), docent- en leerlinggestuurde route (flipping the classroom) of de leerlinggestuurde route (zelfstandig werken). Ook kan je zelf bepalen hoe je met de methode werkt: werken met boeken in combinatie met digitaal materiaal of volledig digitaal.