delen

Differentiatie op niveau en leerstijl

Iedere vaardigheid en elk grammaticaonderdeel sluit af met een menu au choix waar steeds drie opdrachten worden aangeboden:

  • een herhalingsopdracht (*)
  • een extra opdracht op toetsniveau (**)
  • een verdiepingsopdracht (***): bijvoorbeeld een vrije toepassingsopdracht of een samenwerkingsopdracht die appel doet 21st century skills.


Met plezier Frans leren en toepassen

Frans moet klinken in de les. Iedere les begint met een uitnodigende, actieve spreekopdracht. De vele luisteropdrachten laten leerlingen horen hoe het Frans klinkt. En in de vlogs komt het Frans op een herkenbare, interactieve en motiverende manier aan bod.

Didactique en trois étapes

De opbouw in drie fasen zorgt voor een korte leerlijn die stapsgewijs leerlingen helpt verder te komen met vaardigheden.

Zelf bepalen hoe u wilt werken

Met Libre Service Junior bepaalt u zelf hoe u lesgeeft. De methode ondersteunt verschillende doceerstijlen. Kies dus zelf voor de docentgestuurde route (frontaal klassikaal), docent- en leerlinggestuurde route (flipping the classroom) of de leerlinggestuurde route (zelfstandig werken). Ook kunt u zelf bepalen hoe u met de methode werkt: werken met boeken in combinatie met digitaal materiaal of volledig digitaal.

Panorama

Via het digibord kunt u uw leerlingen een interactief ‘panorama’ bieden op de inhoud van iedere unité. Dit panorama bestaat uit een fraai vormgegeven zoekplaat met links naar een passende rap, een filmpje, korte dialogen en het thematisch vocabulaire.

Vlog

Bij kijkvaardigheid bekijk je een vlog waarin een Nederlandse jongen, Boris, en een Franse jongen, David, samen op pad gaan. Hoe red je je in bepaalde situaties in het Frans? Dat leer je met de vlog.