Hulp bij inloggen     winkelwagen

De voordelen van Got it Taal

Met Got it Taal zitten jouw leerlingen op het vereiste referentieniveau. Iedere leerling krijgt namelijk een individueel oefenpakket gebaseerd op de resultaten van een instaptoets. Het oefenpakket bestaat uit een ruim aanbod van uitlegfilmpjes, theorie en opgaven.

Got it geeft voortdurend nieuwe opdrachten aan iedere leerling. De opdrachten zijn gebaseerd op de eerder behaalde resultaten. Zo kan de leerling zijn eigen leerprestaties zien via een zogenaamde kenniskaart. Dit inzicht motiveert jouw leerlingen om hun prestaties steeds te blijven verbeteren.

Vraag een proefpakket aan

Een hoger leerrendement

Got it Taal houdt voortdurend de resultaten van leerlingen bij en past het niveau van de oefeningen daarop aan. Het programma is gestuurd vanuit de praktijk en biedt daarom in eerste instantie geen theoretische informatie aan bij de oefeningen. Heeft een leerling toch theoretische ondersteuning nodig? Dan roept hij die zelf op in de navigatie. Als een leerling een serie oefeningen goed heeft afgerond, krijgt hij een toets. Zo is het leerrendement optimaal inzichtelijk. Got it is hiermee écht adaptief.

Doorlopende leerlijn

Got it sluit naadloos aan op de referentieniveaus van de commissie Meijerink (1F t/m 3F). Deze referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal.

Got it is daarom inzetbaar voor de hele doorlopende leerlijn rekenen, van basisonderwijs tot hbo. Lees ook vooral meer over Got it voor het basisonderwijs, mbo of hbo.

Domeinen

Naast de referentieniveaus onderscheidt het referentiekader vier taaldomeinen. De oefenstof van Got it beslaat alle domeinen.

  1. Leesvaardigheid
  2. Spelling en grammatica
  3. Schrijfvaardigheid
  4. Mondelinge taalvaardigheid

Onderwerpen

Elk domein is onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Elk onderwerp is stapsgewijs opgebouwd. Dit verloopt van het introduceren van nieuwe kennis, naar gestuurd aanbieden tot zelf in de situatie toepassen. Theorie en uitlegfilmpjes zijn altijd beschikbaar voor de student.

Wist je trouwens dat Got it op dit moment bestaat uit 134 uitlegfilmpjes, 507 theorie-items en 2565 unieke oefeningen?

Tijdsbesparend en flexibel

Got it werkt tijdbesparend en is flexibel inzetbaar. Het docentendashboard maakt bijvoorbeeld in één oogopslag de voortgang en het niveau van jouw leerlingen inzichtelijk. Zo zie je direct op welke onderdelen je jouw leerlingen extra kan coachen.

Vraag een proefpakket aan