Hulp bij inloggen     winkelwagen
samen-leren-vernieuwen

Boek of digitaal: Hoe werken docenten het liefst met hun methode?

Blended learning (en daarmee dus ook blended teaching) lijkt de norm voor toekomstbestendig onderwijs. Maar wat zijn concrete ervaringen uit de praktijk? Om antwoord op die vraag te krijgen, deden we in juni 2019 online onderzoek onder de vo docenten van ons Onderwijspanel. In dit artikel een aantal opvallende inzichten. Wil je meer lezen? Vraag dan de samenvatting van het onderzoek aan.

 

What’s in a name

Blended learning, wat is dat eigenlijk? Als je al wat langer bekend bent met een bepaalde term, dan verwacht je sneller dat iedereen weet wat hiermee bedoeld wordt. Maar niets is minder waar. Google op ‘Blended learning betekenis’ en je krijgt een lijst met steeds net iets andere definities: 

  • Een mix van leren mét en zónder technologie. Bijvoorbeeld: een combinatie van e-learning en klassikaal leren. 
  • Een mix van vormen van e-learning, zoals synchroon en asynchroon e-learning. Bij synchroon e-learning leer je tegelijk met andere studenten, maar vanuit verschillende locaties. Bij asynchroon e-learning leer je op een zelfgekozen tijdstip en in je eigen tempo. Er is wel interactie met medestudenten, maar je werkt niet allemaal op hetzelfde moment aan een opdracht.
  • Een mix van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie.

Eensgezind is men in ieder geval over het feit dat blended learning gaat om een mix van verschillende manieren van leren. Opvallende feedback vanuit het Onderwijspanel is dat de meeste scholen helemaal geen aparte term gebruiken als er gesproken wordt over het combineren van lesboeken en digitaal materiaal van een methode. Gebruiken ze hier wel een specifiek woord voor, dan heeft men het onder andere over ‘blended leren’, ‘digitale methode’ en ‘persoonlijk leren’. 

 

Meer gebruik van digitale leermiddelen: wat zijn de obstakels?

De meerderheid van de respondenten die in hun lessen voornamelijk leermiddelen op papier gebruiken, zou graag meer digitaal willen gaan werken. Het gebrek aan devices op school wordt als grootste obstakel aangegeven om deze stap daadwerkelijk te maken. Andere uitdagingen bij het combineren van boeken en digitaal materiaal die genoemd worden zijn de afleiding van leerlingen, gebruiksgemak, overzicht houden en actualiteit.

 

De rol van de uitgever

Van een uitgever verwachten docenten dat lesmethodes flexibel zijn, zodat zij de les kunnen geven op een manier zoals zij die zelf voor ogen hebben. Daarnaast helpt de beschikbaarheid van voldoende digitaal oefen- en toetsmateriaal. Ook is duidelijke uitleg over de inzet van het digitale materiaal en eenvoudige toegang tot het materiaal belangrijk. Vrijwel alle docenten vinden het van belang dat de methode goed aansluit bij de ELO en ook de aansluiting op productiviteitstools zoals Microsoft en Google staat bij een groot deel van de docenten hoog op het prioriteitenlijstje. 

ThiemeMeulenhoff vindt het van groot belang dat leermiddelen goed aansluiten op de behoeften vanuit het onderwijs. Daarom voeren we regelmatig dit soort onderzoeken uit. De resultaten nemen we mee in de keuzes die we maken voor uitbreiding en (door)ontwikkeling van onze producten en dienstverlening, zodat die optimaal bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs.

Op de hoogte blijven!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief 'Samen leren vernieuwen in het voortgezet onderwijs'.