op niveau 2e fase
Hulp bij inloggen     winkelwagen

De belangrijkste veranderingen van het examen Nederlands 2015

De aanpassingen hebben betrekking op het onderdeel samenvatten (domein A leesvaardigheid, subdomein A3, samenvatten). Dit houdt in dat de leerling kort teksten en tekstgedeelten beknopt kan samenvatten.

Tekstgedeelten reduceren tot de hoofduitspraak 

De leerling kan teksten en tekstgedeelten reduceren tot de hoofduitspraak of hoofduitspraken met (belangrijke) ondergeschikte uitspraken.

Ordenen van informatie 

De leerling kan informatie uit teksten en tekstgedeelten (her)ordenen tot hoofduitspraak of hoofduitspraken met (belangrijke) ondergeschikte uitspraken.

Beoordelen van samenvattingen 

De leerling kan beoordelen of een gegeven samenvatting de hoofduitspraak of hoofduitspraken van de tekst of het tekstgedeelte bevat met (belangrijke) ondergeschikte uitspraken.

Het examen blijft bestaan uit meerdere teksten met vragen. Minstens één tekst blijft een langere tekst vergelijkbaar met de huidige eerste examentekst. De opdracht tot het zelfstandig samenvatten van een langere tekst vervalt en wordt vervangen door andere en gedeeltelijk nieuwe vraagtypen.

Vraagtypen

Ordenen van informatie

Vul op basis van alinea x tot en met y het onderstaande argumentatieschema aan.

Beoordelen van samenvattingen

  • Welke van onderstaande beweringen hoort (niet) in een samenvatting van tekst x thuis?
  • Welke zinnen zouden (niet) opgenomen moeten worden in een samenvatting van tekst x?
  • Welke van onderstaande samenvattingen geeft de hoofdgedachte / gedachtegang / inhoud van de tekst het beste weer? (a, b, c, d)

Met de huidige samenvattingsopdracht vervalt ook de aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik bij het uitvoeren van die opdracht.

Normering 

Het Referentiekader Taal is bepalend voor de normering van de examens. Hierover zijn scholen in het begin van schooljaar 2013-2014 geïnformeerd. Lees voor meer achtergrondinformatie de brief van het College voor Examens die is gepubliceerd in examenblad.

Meer lezen over het nieuwe eindexamen? Download de syllabus voor 2015.

Ga direct aan de slag met het extra oefenmateriaal op de methodestartpagina (onder extra lesmateriaal / samenvatten 2015). Gebruik je Op niveau tweede fase al, maar heb je nog geen toegang? Vraag dan direct een gratis startlicentie aan.