Hulp bij inloggen     winkelwagen
Een nieuwe lesmethode Nederlands, samengesteld aan de hand van onderzoek

Op niveau onderbouw LRN-line

Voordelen

Als docent wil ik…

Daarom vind je in Op niveau:

 … mijn leerlingen leren hoe communicatie werkt, zodat ze:
- hun taalgebruik kunnen aanpassen aan de situatie;
zowel doelgericht als creatief kunnen communiceren;
- goed voorbereid zijn op een vervolgopleiding en een baan
.

- aan de start van ieder hoofdstuk duidelijke leerdoelen;
- oriëntatieopdrachten om het praktisch nut van deze leerdoelen te ervaren;
- mogelijkheden om actief met taal om te gaan; taal moet je doen! De focus ligt op het gebruik van taal. De hoofdvaardigheden komen in samenhang met elkaar aan bod: lezen, kijken, luisteren, schrijven en spreken.


 … van mijn leerlingen kritische, verantwoordelijke burgers maken.

- aandacht voor kritisch leren denken, onderzoeken, mediawijsheid en reflectie;
- uitdagingen voor leerlingen om actief informatie uit de wereld om hen heen te verzamelen en daar een eigen kijk op te ontwikkelen;
- thematische hoofdstukken zoals 'Sociale media’, ‘Reclame’, 'Creatief met taal' en ‘Nieuws’. … de verschillende leerlingen onderwijs geven dat bij hen past.

- reflectie en evaluatie gedurende het hoofdstuk;
- routes per niveau;
- online toegang tot alle niveaus in het leerjaar;
- digitale opstroommodules.

 … gevarieerde lessen geven aan mijn leerlingen, zodat ze:
- enthousiast meedoen;
- het vak leuk gaan vinden.

- activerende didactiek;
- gevarieerde opdrachten (vlogs, songteksten, etc.);
- opdrachten die aanzetten tot het herkennen van de lesstof in de wereld om de leerlingen heen.