Hulp bij inloggen     winkelwagen
Een nieuwe lesmethode Nederlands, samengesteld aan de hand van onderzoek

Op niveau onderbouw LRN-line Een nieuwe lesmethode Nederlands, samengesteld aan de hand van onderzoek

Docenten Nederlands klaar voor vernieuwing

“Onderwijs is niet het vullen van een emmer maar het ontsteken van een vuur”

Het is dé uitdaging voor docenten: leerlingen motiveren voor Nederlands. Hoe kunnen docenten én methode ervoor zorgen dat leerlingen het vak op waarde gaan schatten? Een antwoord op die vraag kan natuurlijk maar van één groep komen: de docenten zelf. ThiemeMeulenhoff ging te rade bij 130 van deze onbetwiste ervaringsdeskundigen. 

Maar liefst 84% van de docenten die meededen aan het onderzoek van ThiemeMeulenhoff denkt dat onderbouw- en bovenbouw leerlingen vmbo, have en vwo het vak Nederlands ‘een beetje’ tot ‘zeker’ saai vinden. Ze zien vaak niet in welke waarde het vak heeft, merken docenten. Het is dan ook uitermate lastig om de tijd en aandacht aan het vak te besteden die nodig is om de gemiddelde taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs te vergroter. Het overgrote deel van de respondenten (97%) denkt dat het vak minder saai wordt gevonden als creativiteit, nieuwsgierigheid en plezier meer geprikkeld wordt. Ze geven aan ‘nieuwsgierigheid’ het meest belangrijke punt te vinden.

Steunpilaar

Daar ligt een mooie taak voor docenten, maar zeker ook voor een onderwijsmethode. Nagenoeg alle docenten die meededen aan het onderzoek (98%) vinden dat een lesmethode een bijdrage moet leveren aan de prikkeling van de nieuwsgierigheid van leerlingen. Een goede methode Nederlands is een steunpilaar voor de docent. Het helpt leerlingen te motiveren, geeft ruimte voor variatie en differentiatie, is overzichtelijk en biedt haakjes uit de leefwereld van leerlingen zodat ze zich erin kunnen herkennen.

Het ‘waarom’

Het waarom van een opdracht moet duidelijk zijn. “Onderwijs is niet het vullen van een emmer maar het ontsteken van een vuur,” aldus een van de docenten. “Als je heel goed kunt uitleggen en het grote klein kunt maken, vinden leerlingen het leuk. Dan snappen ze het en halen ze goede cijfers. Daar kan een methode op inzetten.”

Docent versus methode

Bij doorvragen valt nog iets anders op. Docenten laten niet alles van een methode afhangen maar zien ook voor zichzélf een essentiële rol weggelegd bij het ‘afstoffen’ van hun vak. Een van de respondenten zegt: “Je moet leerlingen zien uit te dagen, te motiveren! Probeer aan te sluiten bij de leerlingen, bij hun belevingswereld. Dat is belangrijk. De vertaalslag naar de praktijk kunnen maken, dat leerlingen weten waarom ze bepaalde zaken doen.” De docent zorgt voor persoonsgericht onderwijs, niet de methode, is de algemene teneur in het onderzoek.

Aha-erlebnis

De meest genoemde redenen voor deze voorkeur zijn afwisseling, het zien van samenhang en het beter en langer beklijven van de stof. “De Nederlandse taal is een complex geheel en de leerlingen moeten de samenhang tussen de verschillende onderdelen zien,” zegt een docent. “De onderdelen krijgen meer betekenis wanneer ze in een praktische context en dus met samenhang worden aangeboden,” aldus een andere docent. Een thematische aanpak “zorgt voor meer aha-erlebnis-momenten,” legt een ander uit.

Door: Lotte de Wit

Lesgeven in Nederlands voortgezet onderwijs lesmethode thiememeulenhoff

Ontdek hoe Op niveau jouw steunpilaar wordt.

Bestel beoordelingspakket