Hulp bij inloggen     winkelwagen
Zomerliefde wit

Vakantieliefde

Hoe is het met de (vakantie)kriebels in jouw klas?

Download lesbrief

In deze lesbrief vind je allerlei opdrachten rondom het thema vakantieliefde, inclusief leesteksten. Hierin komen de vaardigheden in samenhang aan bod.

Eerste indruk:

Opdracht 1
a) Lees tekst 1
b) Maak een lijstje van vijf begrippen die je associeert met de vakantieliefdes van dit leesfragment.
c) Noteer drie omstandigheden die het ontstaan van deze vakantieliefde waarschijnlijk hebben beïnvloed.
d) Kun je de uitdrukking Wat van ver komt, is lekker in relatie brengen met de vakantieliefde van tekst 1? Licht je antwoord toe.

Download de hele lesbrief met diverse opdrachten en leesteksten.

Slotjes op een brug

Op niveau tweede fase

Deze lesbrief wordt aangeboden door Op niveau tweede fase, lesmethode Nederlands voor bovenbouw havo en vwo. De voordelen van deze methode:

  • Optimale examenvoorbereiding;
  • Veel differentiatiemogelijkheden;
  • Sterke koppeling tussen vaardigheden;
  • Modulaire en lineaire route mogelijk;
  • Zeer complete theorie.

Meer over Op niveau tweede fase
ONO Methodebeeldje

Meer inspiratie voor het vak Nederlands?

Contact en ondersteuning