Hulp bij inloggen     winkelwagen
Op niveau tweede fase 3e editie | Lesmethode Nederlands | ThiemeMeulenhoff

Op niveau tweede fase 3e editie Nederlands voor bovenbouw havo en vwo

Inspiratie

Op niveau tweede fase is een lesmethode Nederlands voor de bovenbouw van havo en vwo. Deze 3e editie van de methode sluit aan op Op niveau onderbouw 2e editie en voldoet aan de nieuwe exameneisen.

Optimale examenvoorbereiding

  • Laatste blok in 4/5 havo en 5/6 vwo Examen met dezelfde vraagtypes als in het examen
  • Eindopdracht bij Lezen is altijd een examentekst
  • Veel aandacht voor formuleren in volledige zinnen 
  • Veel aandacht voor tekstvergelijking
  • Hoofdauteur tevens auteur van Examenbundel en Samengevat
                                                                                                     

Veel differentiatiemogelijkheden

Bij Op niveau tweede fase 3e editie zijn veel differentiatiemogelijkheden. Deze mogelijkheden worden onder meer gecreëerd door plusopdrachten en remediërende opdrachten. Ook worden differentiatiemogelijkheden gecreëerd door RTTI bij de opdrachten en toetsen en taalbeschouwing als integraal onderdeel bij hoofdvaardigheden.

Op niveau 2e fase 3e editie digitaal leren

Koppelingen met het leven na school

Op niveau tweede fase 3e editie heeft een goede koppeling met het leven na school. Dit is belangrijk omdat er steeds meer wordt verwacht van jonge mensen die net van school komen. De koppeling met het leven na school wordt gecreëerd door maatschappelijk relevante teksten en door schrijf- en spreekopdrachten. Daarnaast moeten leerlingen een praktijkopdracht doen en een werkstuk maken.

Modulaire en lineaire route mogelijk

Het is mogelijk om zowel voor een modulaire leerroute te kiezen als voor een lineaire leerroute. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Bij de modulaire leerroute wordt begonnen met Lezen.

Zeer complete theorie

Naast dat de theorie van Op niveau tweede fase 3e editie zeer compleet is, is er ook een nieuwe structuur. In de nieuwe editie van Op niveau is de structuur van de theorie gelijk aan de structuur van de verwerking.