1
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Lesidee gedifferentieerde posters

Op het Stedelijk Gymnasium Leiden wordt elke periode naast een proefwerk ook een praktische opdracht gegeven. Die telt mee als USO (Uitgebreid SO: een gewoon SO gaat over 1 les en heeft weging 1, een USO heeft weging 2, een proefwerk weging 3). Met deze opdracht doe je recht aan de verschillen tussen leerlingen. De een wil verder in de natuurkunde, de ander wil arts worden. Inspectie en Overheid vragen om aandacht voor verschillen….
Hier de opdracht, het beoordelingsschema en een indruk van de resultaten. Er wordt in alle klassen enthousiast gewerkt!


Uso-v hoofdstuk 3: Straling

Inleiding

Iedereen bestudeert de basisstof, uiteraard. Daarnaast is het interessant als groepjes leerlingen specialist worden op het gebied van een speciale toepassing van straling of op het gebied van een extra stukje theorie.

In groepjes maak je een poster over het onderwerp dat je krijgt toebedeeld. Die poster wordt beoordeeld op correctheid, diepgang en originaliteit van de uitleg. Verder wordt de manier van presenteren beoordeeld: is de tekst helder, passend bij de doelgroep (je klasgenoten), ondersteunt het beeld de uitleg, ziet de poster er mooi uit, is hij op tijd af. Hier de onderwerpen. Als je nog iets anders wilt doen, overleg dan met je docent of dat kan.

Onderwerpen

1. Medische toepassingen van straling uit het elektromagnetisch spectrum
Startpunt is de eindopdracht van Ontdekken paragraaf 1, op bladzijde 152. Misschien kun je verder gaan met bestralingen bij specifieke ziektes. Ook dan is een poster met ‘patiëntenvoorlichting’ een geschikte vorm.
2. Datering met behulp van halfwaardetijden
Startpunt is de eindopdracht van Ontdekken paragraaf 2, op bladzijde 164. Deze methode is geschikt voor tijdsduren van duizenden jaren, maar er zijn ook methoden voor gesteenten, waarbij het gaat om veel langere tijdsduren. Dan werkt de datering niet met koolstof-14, maar met andere radioactieve stoffen. 
3. De formule van een exponentiële functie
De verdiepingsstof van blz. 174 doen we niet klassikaal, maar misschien heb je zin dit op een poster uit te leggen. Wat kun je met die formule? Hoe zien de grafieken er uit? Waar kom je deze functie nog meer tegen?
4. De geschiedenis van de kennis over radioactiviteit
Startpunt is de eindopdracht van Ontdekken paragraaf 3, op blz 179. De persoon Rutherford, zijn manier van werken, en zijn ontdekkingen staan centraal. Hoe zocht hij bijvoorbeeld uit of er maar één soort straling was, of meerdere?
5. De isotopenkaart, antimaterie, annihilatie
De verdieping op blz. 188 en 189, die we niet klassikaal doen, kan worden uitgediept. Waarom ontstaan er altijd twee gammadeeltjes als een elektron en een positron worden vernietigd, waarom kan niet alle energie in één gammadeeltje gaan zitten? Of je kijkt naar een heel andere vraag: waarom zijn er niet veel meer, veel zwaardere elementen? Welke zijn het laatst ontdekt?
6. Waar op aarde is veel straling en waarom?
Uitgangspunt is Ontdekken van paragraaf 4 op blz 192. Het is van belang hoe hoog je woont, of je bij een rivier woont, wat de grondsoort is. Er zijn grotten in het Peak District met veel straling. Hoe komt dat? Is werken in een uraniummijn gezond? Hoeveel straling loop je daar op?
7. Kerncentrales
Uitgangspunt is de slotopdracht van Ontdekken paragraaf 5 op blz 204. Wat kun je zeggen over ongelukken met centrales? Zijn de huidige centrales veiliger dan die in Tsjernobyl? Is een Thoriumreactor een alternatief?
8. Gammaflitsen
Meer een onderwerp uit de sterrenkunde. Een opdracht op de Impact-site wijst je de weg.
9. Marie Curie
Interessante vrouw, deze Marie die als studente uit Polen naar Parijs kwam. Haar dochter kreeg net als zij een Nobelprijs. Wat had het werk van de dochter te maken met het werk van moeder? De Impact-site geeft meer info en meer vragen.
10. Bij de dierenarts
De medische technieken die bij mensen worden toegepast, kunnen voor een deel ook werken bij dieren. Zie verder de site!
11. Afval opbergen
Op de site staat meer over mogelijke opslagplaatsen, met voor- en nadelen.
Beoordeling: USO-cijfer, 0,4 maal het aantal punten dat je hieronder scoort: