Hulp bij inloggen     winkelwagen
Newton regenboog | ThiemeMeulenhoff

Newton NaSk Lesmethode NaSk voor vmbo en onderbouw havo en vwo

Differentiatiemogelijkheden

De boeken van Newton NaSk bevatten alle theorie, begrippen en opdrachten die je nodig hebt om de leerdoelen te dekken. Met de extra lesstof, die je online in de leeromgeving vindt, heb je uitgebreide mogelijkheden om te differentiëren op niveau en tempo. In de boeken vind je duidelijke verwijzingen naar het online materiaal.


Voor vmbo

Verder kijken: tempodifferentiatie

Extra stof bij het onderwerp, aan het eind van het hoofdstuk.
- Voor bk: extra stof in de beroepscontext, bijvoorbeeld: Wat doet een elektricien?
- Voor kgt: verdiepende onderwerpen, bijvoorbeeld: Hoe werken zonnepanelen?

Plusvragen: niveaudifferentiatie

Moeilijkere opgaven bij iedere paragraaf, voor de leerlingen die sneller door de stof gaan.

Extra oefening: niveaudifferentiatie

Extra oefening bij iedere paragraaf, voor de leerlingen die meer moeite hebben met de stof.

Zelf oefenen: niveau- en tempodifferentiatie

Online oefenen, adaptief aan de hand van leerdoelen.


Voor havo en vwo

Toepassingsopdrachten: tempodifferentiatie

Extra stof aan het eind van het hoofdstuk, waarin kennis uit het hoofdstuk wordt toegepast in concrete situaties.

Verdiepen: niveaudifferentiatie

Extra stof met uitdagende opdrachten bij elke paragraaf, voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.


Voor alle niveaus

Zelf materiaal arrangeren: niveau- en tempodifferentiatie

Als docent kun je in de digitale leeromgeving zelf de volgorde van het lesmateriaal aanpassen en materiaal weglaten, voor bepaalde leerlingen of voor de hele klas.

Zelf materiaal toevoegen: niveau- en tempodifferentiatie

In de digitale leeromgeving kun je eigen materiaal toevoegen aan de lesstof, voor bepaalde leerlingen of voor de hele klas.