Hulp bij inloggen     winkelwagen
Newton regenboog | ThiemeMeulenhoff

Newton NaSk Lesmethode NaSk voor vmbo en onderbouw havo en vwo

Didactiek

Alle hoofdstukken hebben een vaste didactische opbouw: ontdekken, begrijpen, beheersen en verdiepen. Dit helpt leerlingen de stof eerst te begrijpen, voordat ze ermee gaan werken in toepassingen en rekenvraagstukken.


Ontdekken

Waar gaat het over?

Iedere paragraaf begint met het onderdeel Ontdekken. In Ontdekken wordt het onderwerp van de paragraaf geïntroduceerd en in een herkenbare context geplaatst. Via startopdrachten en experimenten maken leerlingen kennis met de natuur- en scheikundige concepten.


Begrijpen

Wat is hier echt aan de hand?

In Begrijpen maken leerlingen kennis met onderwerpen aan de hand van concrete voorbeelden uit het dagelijks leven. Alle opdrachten zijn gericht op het ontwikkelen van begrip van de natuur- en scheikundige 'objecten' om ons heen.


Beheersen

Wat moet ik hiermee kunnen?

Het onderdeel Beheersen gaat over het toepassen van en inzicht krijgen in het geleerde concept. Door middel van redeneren en rekenen met formules lossen leerlingen de vraagstukken op.


Verdiepen

Wat kan ik er nog meer mee?

De paragraaf eindigt met het onderdeel Verdiepen. Deze extra (online) leerstof is bedoeld als differentiatie en gaat nét iets verder dan het verplichte programma. Heel geschikt voor gemotiveerde leerlingen en variatie in je lessen.