Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Newton regenboog | ThiemeMeulenhoff

Newton NaSk Lesmethode NaSk voor vmbo en onderbouw havo/vwo

Didactiek

Alle hoofdstukken hebben een vaste didactische opbouw die bestaat uit 4 onderdelen: ontdekken, begrijpen, beheersen en verdiepen.

  • Door een fysiek, herkenbaar voorbeeld te nemen, wordt het probleem inzichtelijker voor de leerling. 
  • Door alledaagse situaties te gebruiken, sluit de methode aan bij de belevingswereld van de leerling.

Ontdekken

Iedere paragraaf begint met het onderdeel Ontdekken. In Ontdekken wordt het onderwerp van de paragraaf geïntroduceerd en in een herkenbare context geplaatst. Via startopdrachten en experimenten maken leerlingen kennis met de natuur- en scheikundige concepten.

Begrijpen – ‘Wat is hier echt aan de hand?’

In Begrijpen maken leerlingen kennis met onderwerpen aan de hand van concrete voorbeelden uit het dagelijks leven. Alle opdrachten zijn gericht op het ontwikkelen van begrip van de natuur- en scheikundige 'objecten' om ons heen.

Beheersen – ‘Wat moet ik hiermee kunnen?’

Het onderdeel Beheersen gaat over het toepassen van en inzicht krijgen in het geleerde concept. Door middel van redeneren en rekenen met formules lossen leerlingen de vraagstukken op.

Verdiepen – ‘Wat kan ik er nog meer mee?’

De paragraaf eindigt met het onderdeel Verdiepen. Deze extra online leerstof is bedoeld als differentiatie en gaat nét iets verder dan het verplichte programma. Heel geschikt voor gemotiveerde leerlingen en variatie in je lessen.