Hulp bij inloggen     winkelwagen
 Intro onderbouw - Lesmethode muziek voor onderbouw vmbo, havo en vwo | ThiemeMeulenhoff

Intro onderbouw Lesmethode muziek voor onderbouw vmbo, havo en vwo

Toetsing en beoordeling

De centrale leerlijn van Intro bestaat uit het ontwikkelen van muzikale en metacognitieve vaardigheden. Dat begint al met de drieslag: Wat kun je al? – Wat weet je al? – Wat ga je doen?

Na elk onderdeel kan de leerling met een korte checklist controleren of hij op koers ligt. Zo werkt hij op een gefundeerde manier toe naar een presentatie. Aan het eind van elke module reflecteert de leerling op zijn vaardigheden en het eigen werk- en leerproces. De punten die belangrijk zijn, staan aangegeven in de modules.

voorbeeld-toetsing-beoordeling

Docenten kunnen hun beoordeling baseren op dezelfde reflectiecriteria als de leerling en daar een cijfer aan koppelen. Daarnaast is het mogelijk om een toets te geven over de theorie.

Theorie

Bij Intro staat het muzikale proces centraal: samen muziek maken. In elke module behandelen we de theorie die van belang is bij het betreffende muziekstuk en de opdrachten. Deze theorie herken je aan het label WETEN en het begrippenoverzicht achterin de modules.

voorbeeld-toetsing-beoordeling

Achteraan elke module komen bekende en nieuw geleerde begrippen aan bod.

Digitale theoriemodules

Intro biedt per sterniveau een aparte, digitale, theoriemodule met een toets. Handig als je de theorie apart wilt behandelen in de les. Deze theoriemodules hebben de bekende Intro-opbouw:

voorbeeld toetsen en beoordelen

De theoriemodules zijn voor de leerlingen beschikbaar in de licentie. De toetsen staan op de docent startpagina.