Hulp bij inloggen     winkelwagen
 Intro onderbouw - Lesmethode muziek voor onderbouw vmbo, havo en vwo | ThiemeMeulenhoff

Intro onderbouw Lesmethode muziek voor onderbouw vmbo, havo en vwo

Wat is formatief evalueren?

Formatief evalueren betekent dat je een leerproces niet alleen aan het eind beoordeelt, bijvoorbeeld met een (speel)toets en een cijfer, maar dat je het proces gaandeweg voortdurend evalueert. Een eindtoets over een leerstofonderdeel (ook wel summatief toetsen genoemd) kijkt terug: hoe heeft de leerling het gedaan? Het leerproces is op dat moment afgelopen. Deze vorm van toetsen draagt dus als zodanig niet bij aan het leerproces zelf.

Formatief evalueren kijkt vooruit: het bevraagt docent en leerling over de stand van zaken van het leren en over wat er nodig is om het vervolg van het leerproces te stimuleren. Daarmee krijgt de docent tools in handen om de leerling te helpen en de leerling krijgt inzicht in zijn leren en wordt daarmee eigenaar van zijn leerproces. 

Hoe kan ik formatief evalueren met Intro?

Intro biedt in elke module structureel formatief evalueren in de muziekles aan. Bekijk de onderdelen hieronder of download het overzicht.

Formatief evalueren

Bij de start van de module met de drieslag Wat kun je al? – Wat weet je al? – Wat ga je doen? Daarmee bepalen leerling en docent waar ze staan bij het begin van de module en wat er nodig is bij deze module aan vaardigheden en kennis.

 

Formatief evalueren

Bij de onderdelen Voorbereiden en Uitvoeren controleert de leerling met een korte checklist of hij op koers ligt en kan er zo nodig nog extra uitleg of oefening zijn.

 

Formatief evalueren

Bij het onderdeel Presenteren denkt de leerling na over zijn aanpak en formuleert hij voor zichzelf aandachtspunten bij het presenteren.

 

Formatief evalueren | ThiemeMeulenhoff

Aan het eind van elke module reflecteert de leerling op zijn vaardigheden, kennis en op zijn eigen werk- en leerproces. Hierbij bevragen leerlingen regelmatig ook elkaar en geven ze elkaar tips. De docent kan zijn beoordeling baseren op dezelfde reflectiecriteria als de leerling en indien gewenst daar nog steeds een cijfer aan koppelen.

Download het volledige overzicht