Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Intro onderbouw

Intro onderbouw 4e editie Muziek voor onderbouw vmbo, havo en vwo

Nieuwe editie

De nieuwe editie van Intro onderbouw heeft een nieuwe leerlijn, vanuit de vertrouwde Intro-kwaliteit. Uiteraard is er ook een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw. In deze nieuwe editie staat het muzikale leerproces van leerlingen centraal. Samen zingen en spelen, componeren, improviseren en luisteren.

De leerlijn is dan ook gebaseerd op de ontwikkeling van vaardigheden. Zowel muzikale als metacognitieve vaardigheden, zoals samenwerken, creatieve oplossingen vinden en eigen leerproces kunnen sturen. Door de opbouw (voorbereiden, uitvoeren, presenteren) en de ingebouwde reflectiemomenten bouwen leerlingen vertrouwen op in hun muzikale kunnen.

Leren vanuit voorbeelden, doen en op gehoor
Het leren van muziek op school doe je samen en die gezamenlijkheid is wat de school kan bieden.  Intro onderbouw 4e editie biedt veel voorbeelden als houvast en hierdoor is er focus op leren vanuit doen en op gehoor. 

Volop differentiatiemogelijkheden geeft flexibiliteit in bepalen van de leerlijn
De methode bestaat uit losse modules op 9 niveaus. Je kiest het instapniveau en jij bepaalt wanneer de klas doorstroomt naar een hoger niveau. De methode biedt hier richtlijnen voor, maar het staat je vrij om eerder door te stromen of om langer op een bepaald niveau te blijven. Binnen een module kan gedifferentieerd worden, in: 

  • Tijd: keuze om stof te behandelen als onderdeel van een les, in een hele les of in meerdere lessen.
  • Niveau: werken met onderdelen die een verschillende moeilijkheidsgraad hebben. 
  • Werkvorm: klassikaal-, groeps- of individueel werken. 
  • Muzikale activiteit: keuze uit zingen, spelen, componeren, improviseren en luisteren. 

Het muziekstuk als centraal uitgangspunt bij elke module
De methode gaat uit van een muzikaal geheel.  Dat kan een muziekstuk zijn, een baslijn, groove, akkoordenschema of een tekst. Alle luisteropdrachten en theorie worden hieraan gekoppeld. Door de hele module heen is de leerling bezig met het verwerken van het muzikale uitgangspunt. In de uitvoeringsfase kan er zelfs wat aan toegevoegd worden.


Doorlopende leerlijn

Intro biedt een doorlopende leerlijn met de muziekmethode voor zowel de onder- als bovenbouw. Lees meer over Intro bovenbouw 2e editie.

100% digitaal of mix van boeken en digitaal 
Je kan zelf kiezen hoe je werkt: 100% digitaal in eDition of met een mix van boeken en digitaal in eDition. Met de leerling totaallicentie in eDition kunnen leerlingen hun werk maken, opslaan, nakijken en de resultaten inzien. Je hebt daarbij live inzicht in wat jouw leerlingen doen en waar ze eventueel extra aandacht nodig hebben. 
Het digitale materiaal zorgt daarnaast voor meer beleving en een rijke context en activeert hierdoor meerdere zintuigen van de leerling.