Hulp bij inloggen     winkelwagen
 Intro bovenbouw - Lesmethode muziek voor bovenbouw havo en vwo | ThiemeMeulenhoff

Intro bovenbouw Muziek voor bovenbouw havo en vwo

Oude en nieuwe stijl met Intro bovenbouw

Muziekonderwijs kunt u op verschillende manieren aanbieden. Zo is er onderscheid in de traditionele en nieuwe stijl.

  • Bij oude stijl heb je alleen het examenvak muziek dat afgesloten wordt met een schoolexamen en een (theoretisch) CSE.
  • De nieuwe stijl bestaat uit 2 delen: Kunst algemeen (KUA) welke wordt afgesloten met een CSE. En een vakspecifiek deel “kunst muziek/beelden/dans/drama", dat vaktheorie en praktijk behandelt en afsluit met een schoolexamen.

Intro bovenbouw 2e editie biedt voor beide vormen veel mogelijkheden. De lesstof van Intro bovenbouw bereidt voor op het CSE en bevat veel mogelijkheden tot verdieping. Docenten die lesgeven volgens de 'nieuwe stijl' kunnen met name in de theorie (boek 1) lesstof selecteren die past bij hun les. Met de digitale leeromgeving is het kiezen van de lesstof die past bij uw lesstijl zeer eenvoudig.