Hulp bij inloggen     winkelwagen

Mundo Mens & Maatschappij voor de onderbouw

De nieuwe editie van Mundo verschijnt als leerwerkboek, met theorie en opdrachten in één boek

  • In elk leerwerkboek is een naslagwerk opgenomen zoals bijvoorbeeld een overzichtskaart of een tijdwijzer.
  • Methode gaat uit van een tijdvakkenkader met tien tijdvakken en de daarbij behorende kenmerkende aspecten.
  • In schooljaar 2019-2020 verschijnt een nieuwe editie van Mundo voor leerjaar 1 kgt (met differentiatie naar t/havo).
  • In schooljaar 2020-2021 verschijnt een nieuwe editie van Mundo voor bk/lwoo.