mundo mens en maatschappij header klein
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

De voordelen van Mundo

De wereld is niet te vatten in aparte schoolvakken. Daarom werkt Mundo met thema’s in duidelijke onderlinge samenhang. Met deze lesmethode leren leerlingen de wereld om zich heen én de wereld van anderen te begrijpen.

Thematische methode

Mundo werkt vanuit één centraal thema, waarbij vakinhoud, vaardigheden en competenties aan bod komen. Hierdoor wordt de onderlinge samenhang van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie duidelijk. Dit geldt ook voor de rode draad die door de hele methode loopt. Bij elk thema is er ook aandacht voor rekenvaardigheden. Alle vaardigheden die horen bij het vakgebied Mens & Maatschappij staan handig in een overzicht in het lesboek.

Aardrijkskunde
Mundo behandelt aardrijkskunde met alle regio's van de wereld.

Geschiedenis
Om geschiedenis overzichtelijk te maken staan de tijdvakken bij de lesstof van Mundo in chronologische volgorde.

Economie
In de economische onderdelen besteedt Mundo extra aandacht aan rekenvaardigheden.

Meer diepgang

De bovenstaande vakken en bijbehorende vaardigheden komen bij Mundo aan bod. Met extra uitleg, overzichtelijke teksten en bronnen, opdrachten en verdiepende taken diep je de onderwerpen verder uit.

Vele differentiatiemogelijkheden

Per niveau zijn er keuzemenu’s voor differentiatie in tempo, niveau en interesse. Ook kan je thema’s als project behandelen met de speciale projectschriften.