Intro bovenbouw 2e editie

De voordelen van Intro

Intro voor de bovenbouw is een lesmethode muziek voor de bovenbouw van havo en vwo. Met deze lesmethode geef je een zeer muzikale invulling aan het vak muziek voor de tweede fase.

Intro 2e editie biedt zekerheid, gemak, innovatie en actualiteit in een degelijke en 100% muzikale doorlopende leerlijn. Ze is daarmee de beste gids die een muziekdocent tweede fase zich kan wensen.

Multifunctionele mixer

De mixer is voorzien van een opnamespoor, waarin leerlingen nu zelf een partij kunnen opnemen. Op deze manier kunnen leerlingen oefenen, een deel inzingen, inspelen, opslaan en laten horen. De mixer kent een vernieuwd en geactualiseerd repertoire. De 24 koor-, 12 band-, 12 speelstukken en nummers bij de componeeropdrachten zijn opgenomen door ervaren sessiemuzikanten en afgestemd op het niveau van de leerling. De mixer is te gebruiken voor 100% digitaal onderwijs en voor onderwijs met een mix van boeken & digitaal.

Muziekmixer

Perfecte aansluiting op de onderwijspraktijk

Intro 2e editie biedt een methodisch doorlopende leerlijn van onder- tot bovenbouw. Zeer ervaren auteurs staan garant voor een perfecte aansluiting op de huidige onderwijspraktijk. Genoeg materiaal voor twee of drie jaar muziekeducatie! Uiteraard is Intro bovenbouw goed afgestemd op het CSE Muziek tweede fase h/v.

Flexibel inzetbaar

Intro kent duidelijke leerlijnen in vier heldere modules: Verkennen (muziekgeschiedenis), Kennen (muziektheorie), Musiceren en Componeren (muzikale en creatieve vaardigheden). De onderlinge verbanden worden daarbij vermeld. Je kan zelf kiezen vanuit welke module je begint en je bent flexibel in de opbouw van het lesprogramma. De methode ondersteunt optimaal en biedt daarnaast volop ruimte en vrijheid.

Intro: jouw muzikale gids bij uitstek

Alle opdrachten hebben hun bruikbaarheid bewezen in de muziekpraktijk op school. Ervaringen met de eerste editie zijn als verbeterpunten meegenomen in deze nieuwe editie. Een pilot met proefmateriaal tijdens het ontwikkeltraject gaf input voor verdere verbeteringen van het materiaal.  

Instructiefilmpjes, antwoordmodellen, partituren, begeleidingen, losse en getransponeerde partijen, tutorials, masterclasses en online informatiemogelijkheden maken Intro 2e editie tot een fullserviceconcept: beproefd en vertrouwd.

Beoordelingspakket aanvragen

Oude en nieuwe stijl met Intro bovenbouw

Muziekonderwijs kunt u op verschillende manieren aanbieden. Zo is er onderscheid in de traditionele en nieuwe stijl.

  • Bij oude stijl heb je alleen het examenvak muziek dat afgesloten wordt met een schoolexamen en een (theoretisch) CSE. 
  • De nieuwe stijl bestaat uit 2 delen: Kunst algemeen (KUA) welke wordt afgesloten met een CSE. En een vakspecifiek deel “kunst muziek/beelden/dans/drama", dat vaktheorie en praktijk behandelt en afsluit met een schoolexamen.

Intro bovenbouw 2e editie biedt voor beide vormen veel mogelijkheden. De lesstof van Intro bovenbouw bereidt voor op het CSE en bevat veel mogelijkheden tot verdieping. Docenten die lesgeven volgens de 'nieuwe stijl' kunnen met name in de theorie (boek 1) lesstof selecteren die past bij hun les. Met de digitale leeromgeving is het kiezen van de lesstof die past bij uw lesstijl zeer eenvoudig.