Wereldreligies header
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Wat biedt Wereldreligies in Nederland?

Iedereen ontwikkelt vroeg of laat een kijk op het leven. Velen putten daarbij uit de antwoorden die de wereldreligies geven op vragen als 'Hoe te leven?' en 'Is er meer tussen hemel en aarde?'

Wereldreligies in Nederland laat leerlingen in de onderbouw kennismaken met het fenomeen levensbeschouwing en de belangrijkste religieuze vormen daarvan als jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze ontmoeting helpt ze bij het vormen van een eigen kijk op de wereld. En de opgedane kennis geeft een handvat bij het leren omgaan met verschillen.

Wereldreligies in Nederland:

  • Is geschreven voor de onderbouw mavo/havo/vwo
  • Biedt voldoende lesstof voor één jaar leerjaar (bij één lesuur per week)
  • Is flexibel inzetbaar (onderwerpen zijn los behandelbaar, eenvoudig in te passen in leerlijnen en kunnen worden verdeeld over meerdere leerjaren)
  • Is bruikbaar in het openbaar én het christelijke onderwijs
  • Ondersteunt burgerschapsvorming, wereldoriëntatie, godsdienst/levensbeschouwing, tolerantie en zingeving

Bestel een beoordelingspakket