Op verhaal komen | Van horen zeggen | ThiemeMeulenhoff
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Over Op verhaal komen

 

Op verhaal komen is een methode godsdienst en levensbeschouwing voor het vmbo. Op verhaal komen bevat leerstof voor 4 leerjaren:

Leerjaar 1 en 2

Voor de onderbouw zijn werkboeken verkrijgbaar op twee niveaus: vmbo-bk/lwoo en vmbo-gt. De leerlingen maken kennis met het verschijnsel godsdienst en ze ervaren iets van de functie van religieuze en mythische verhalen. In het tweede jaar behandelen we hedendaagse thema’s uit het Oude en Nieuwe Testament.

1
Van horen zeggen | ThiemeMeulenhoff

Leerjaar 1 en 2

De leerlingen kennis met het verschijnsel godsdienst en krijgen zicht op de functie van religieuze/mythische verhalen. Ook komen verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament aan de orde.