Op verhaal komen | Van horen zeggen | ThiemeMeulenhoff
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Volledig werken met boeken

Van horen zeggen en Op verhaal komen zijn lesmethodes voor het godsdienstonderwijs. Met een doorlopende leerlijn voor alle leerjaren van vmbo-bk tot havo en vwo.

 

Op verhaal komen is een methode godsdienst en levensbeschouwing voor het vmbo. Op verhaal komen bevat leerstof voor 4 leerjaren:

Leerjaar 1 en 2

Voor de onderbouw zijn werkboeken verkrijgbaar op twee niveaus: vmbo-bk/lwoo en vmbo-gt. De leerlingen maken kennis met het verschijnsel godsdienst en ze ervaren iets van de functie van religieuze en mythische verhalen. In het tweede jaar behandelen we hedendaagse thema’s uit het Oude en Nieuwe Testament.

1
1

Op verhaal komen deel 1

De leerlingen maken in dit deel kennis met het verschijnsel godsdienst en ervaren iets van de functie van religieuze en mythische verhalen. Het deel is leverbaar in een variant voor vmbo-bk/lwoo en vmbo-gt.

Op verhaal komen deel 2 

In dit komen aan de hand van hedendaagse thema’s (zoals rechten, plichten en verliefdheid) eerst verhalen uit het Oude Testament aan de orde. Daarna volgt een kennismaking met het Nieuwe Testament en komen de verhalen ter sprake van en over Jezus van Nazareth. Ook deel 2 is leverbaar in een variant voor vmbo-bk/lwoo en vmbo-gt.

Leerjaar 3 en 4 vmbo 

In de bovenbouw worden aparte katernen aangeboden rond wereldreligies en ethiek. In de bovenbouw worden aparte katernen aangeboden rond wereldreligies en ethiek. Het uitgangspunt daarbij is: welke rituelen, symbolen en verhalen kennen deze tradities? En welke betekenis kunnen die hebben voor leerlingen bij het beantwoorden van hun levensvragen? De volgende delen zijn leverbaar:

  • Jodendom
  • Christendom
  • Islam
  • Hindoeïsme en Boeddisme
  • Wereldgodsdiensten (jodendom, christendom, islam)
  • Over samen leven (ethiek)

Van horen zeggen

Van horen zeggen bestaat uit acht delen. De eerste twee delen bieden een introductie op het verschijnsel godsdienst. De vier delen voor leerjaar 3 en 4 geven inzicht in de wereldgodsdiensten. Tot slot zijn de twee themadelen voor leerjaar 5 en 6 toegespitst op het eindexamenvak godsdienst. Een korte omschrijving van de verschillende delen van Van horen zeggen bieden u een kijkje in de methode.

Leerjaar 1 en 2

De leerlingen kennis met het verschijnsel godsdienst en krijgen zicht op de functie van religieuze/mythische verhalen. Ook komen verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament aan de orde.

Van horen zeggen | ThiemeMeulenhoff
2

Van horen zeggen deel 1

De leerlingen maken in dit deel kennis met het verschijnsel godsdienst en krijgen zicht op de functie van religieuze en mythische verhalen.

Van horen zeggen deel 2

In dit deel komen eerst verhalen uit het Oude Testament aan de orde. het begint met de problematiek van macht en recht via verhalen over koningen en profeten. Daarna volgt de thematiek van ballingschap en hoop, en een kennismaking met de joodse wijsheidsliteratuur. Uit het Nieuwe Testament komen de verhalen ter sprake van en over Jezus van Nazaret.

Wereldgodsdiensten

Voor klas 3 en 4 havo/vwo is er de vierdelige serie wereldgodsdiensten:

  • Jodendom - wegen van de tora
  • Hindoeïsme en Boeddhisme - wegen van verlossing
  • Islam - wegen van overgave
  • Christendom - wegen van navolging

Voor de hoogste klassen havo/vwo zijn er twee VHZ Themadelen die u uitstekend kunt gebruiken als voorbereiding op het schoolexamen Godsdienst/Levensbeschouwing. Lees hier meer over de serie wereldgodsdiensten.

Over normaal gesproken

Dit deel over ethiek is grondig herzien. Het boek gaat in op de ontwikkeling van moreel besef bij jongeren door opvoeding en onderwijs. Het behandelt ook een aantal ethische kwesties in onze samenleving. 
Lees meer over Over normaal gesproken.(PDF)
of bekijk het inkijkexemplaar.

Over wondere feiten

‘Over wondere feiten’ besteedt uitgebreid aandacht aan de taal van de wetenschap en de taal van de verbeelding en kunst. Lees de inhoudelijke uitleg over Over wondere feiten.(PDF)

Bestel een beoordelingspakket