Over normaal gesproken Over wondere feiten
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Over normaal gesproken

Het boek bestaat uit vier hoofdstukken.

1 Leren hoe te leven
Dit hoofdstuk gaat in op het belang van opvoeding en training in morele gevoelens. Ook is er aandacht voor de invloed van groepen, massamedia en 'virtuele leefwerelden' op het directe gedrag van jongeren. Het hoofdstuk sluit af met een casus van een ethisch dilemma, waarbij een argumentatiemodel wordt aangereikt.

2 Samen willen leven
Hierin staat het thema van de 'gemeenschappelijke moraal' centraal. Deze is van belang om een samenleving mogelijk te maken, die niet uiteen valt of vastloopt door de vele vormen van (mogelijk botsende) individuele moraal en groepsmoraal.

3 Samen moeten leven
Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan vormen van moraal die voortkomen uit verschillende levensbeschouwingen. In het dagelijks leven is zichtbaar dat op levensbeschouwing gebaseerde morele standpunten soms leiden tot fricties in de samenleving, maar soms ook het algemeen belang ondersteunen. Het hoofdstuk sluit af met aandacht voor humanisme en voor 'deugden' in de ethiek en in opvoeding.

4 Keuzes in het leven
Hierin komen enkele filosofisch-ethische stromingen aan de orde. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen doel-ethiek en plicht-ethiek. Achtereenvolgens worden de volgende vijf filosofen kort besproken en met hedendaagse voorbeelden toegelicht: Epicurus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Immanuel Kant en Emmanuel Levinas.