1
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Wat biedt Bijbel als basis?


Bijbel als basis is een godsdienstmethode voor de onderbouw en vmbo bovenbouw. De lesmethode legt het accent op het vergroten van kennis van de bijbel en van de christelijke traditie. De methode biedt hierdoor een uitstekend platform voor godsdienstonderwijs.

 

Bestel een beoordelingspakket

Christelijke traditie centraal

Met Bijbel als basis krijgen je leerlingen meer kennis van de bijbel en de christelijke traditie. In leerjaar 1 is het leven van Jezus Christus het uitgangspunt. In leerjaar 2 staan de grote verhalen uit het Oude Testament centraal, zoals de schepping, Noach, de aartsvaders en koningen en profeten. Na deze bijbelse basis gaat het in de delen 3 havo/vwo en 3/4 vmbo om de ontmoeting met andere wereldgodsdiensten en het verder ontwikkelen van sociaal-ethische standpunten en houdingen. Bekijk ook de methodewijzer.

Culturele diversiteit 

Bijbel als basis gaat uit van culturele diversiteit. De godsdienstmethode laat alle leerlingen in hun waarde. Zowel leerlingen met een christelijke achtergrond als leerlingen met een andere achtergrond. 

Activerende werkvormen 

Bijbel als basis activeert. Leerlingen ontdekken de inhoud van de bijbel en de christelijke traditie op een enthousiaste en positieve wijze. In de lessen van Bijbel als basis wordt de link gelegd tussen het geleerde en de betekenis hiervan voor leerlingen. Hoe ervaren zij dit in het dagelijkse leven? Wat kunnen zij zelf met deze kennis? De methode leert leerlingen om levens- en geloofsvragen te verwoorden en ze worden uitgenodigd daarover in gesprek te gaan met medeleerlingen en de docent. 

Leefwereld leerlingen centraal 

De koppeling tussen godsdienstonderwijs en de leefwereld en ervaringen van de leerlingen is van groot belang. Leerstof wordt relevant omdat het van belang is voor de onderbouwing van eigen keuzes en de relatie tot anderen. Voor informatie over de uitgangspunten en visie achter deze vernieuwde opzet raadpleeg je het visiedocument of neem je contact op met onze klantenservice via 088 800 20 15.

Bestel een beoordelingspakket