Hulp bij inloggen     winkelwagen

Feniks Geschiedenis voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo

Structuur van de methode

Overzichtelijke opbouw, heldere structuur van de methode
Wil je weten hoe je werkt met Feniks voor de onderbouw?

Het taalgebruik en de opdrachten sluiten nog beter aan op het niveau van leerlingen

  • Door het bewust toepassen van leesstrategieën is de leerling beter in staat begrijpend te lezen binnen de context van het vak geschiedenis.
  • De verbanden tussen de verschillende tekstonderdelen zijn duidelijker. Het taalniveau sluit nog beter aan bij het niveau van de leerling waardoor de leerling de tekst beter begrijpt.
  • De leerling leert in de opdrachten van Feniks de juiste leesstrategieën toe te passen. Daarnaast is er ook extra aandacht voor het goed formuleren van het antwoord.
Nieuw: toevoeging van wereldgeschiedenis als laatste paragraaf van elk hoofdstuk
  • Nieuw onderdeel van de basisstof is de toevoeging van een paragraaf over wereldgeschiedenis.
  • Wereldgeschiedenis is altijd als laatste paragraaf van een hoofdstuk opgenomen.
  • Deze paragraaf behandelt de basisstof maar dan vanuit een mondiaal perspectief.
Extra aandacht voor relevantie van het vak geschiedenis in de oriëntatie van ieder hoofdstuk en in verschillende opdrachten
  • Ontdek de relevantie van het vak geschiedenis.
  • De hoofdstukken beginnen met een verhalende inleiding die tot de verbeelding spreekt.
  • Leerlingen gaan in opdrachten actief aan de slag met de relevantie van het behandelde onderwerp.