Hulp bij inloggen     winkelwagen

Feniks Geschiedenis voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo

Volop lesinspiratie - Lesbrieven

ThiemeMeulenhoff heeft samen met het Rijksmuseum vier lesbrieven ontwikkeld:

  • Apartheid
  • Klopt het wat ik zie?
  • Uitbuiting van arbeiders
  • Weet jij iets van mode?

Doel is om de onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas. De lesbrieven belichten het koloniaal verleden van Nederland vanuit verschillende invalshoeken. De lessen zijn te gebruiken voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde of maatschappijleer.

De lesbrieven passen goed bij de tentoonstelling van het Rijksmuseum over het (vergeten) gedeelde verleden van Nederland en Zuid-Afrika. Deze tentoonstelling belicht de geschiedenis vanaf de stichting van een VOC verversingsstation in de 17de eeuw tot de Apartheid in de 20ste eeuw en hoe er nu in Zuid-Afrika teruggekeken wordt op dit verleden. De tentoonstelling is te zien in het Rijksmuseum vanaf februari 2017. De lesbrieven zijn goed te gebruiken als voorbereiding op een bezoek aan deze tentoonstelling.

Download de lesbrieven en de bijbehorende documenten:

Lesbrief Apartheid
Bijlagen:

Lesbrief Klopt het wat ik zie?
Bijlagen:

Lesbrief Uitbuiting van arbeiders
Lesbrief Weet jij iets van mode?