Hulp bij inloggen     winkelwagen
Feniks tweede fase

Feniks bovenbouw 2e editie Geschiedenis voor bovenbouw havo en vwo

Klopt het wat ik zie?

Maak je gebruik van Feniks en ben je op zoek naar extra inspiratie? ThiemeMeulenhoff heeft met het Rijksmuseum vier interessante lesbrieven ontwikkeld.

Lesbrieven Feniks

Gevoelige geschiedenis

Lees meer

Geschiedenisonderwerpen kunnen vaak een gevoelige snaar raken in de klas en in de samenleving. Emoties spelen soms een grotere rol dan feiten en in veel gevallen raakt geschiedenis ons persoonlijk. Hoe ga je hier mee om als docent? In dit inspiratiedocument willen we docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs helpen om gevoelige geschiedenis een plaats te geven in de les.

Download het inspiratiedocument