Hulp bij inloggen     winkelwagen

Feniks Geschiedenis voor de bovenbouw van havo en vwo

Opbouw volgens een vertrouwde en heldere structuur

 • Alle lesstof in één boek voor havo en één boek voor vwo
 • Het boek bevat 10 hoofdstukken met de tijdvakken en 3 (havo) of 4 (vwo) historische contexten.
 • De Geschiedenis van de Rechtstaat wordt geleverd als aparte katern.
 • Als docent kies je zelf of je de tijdvakken en de historische contexten apart, afwisselend of juist geïntegreerd in je les gebruikt.

Feniks sluit aan bij de exameneisen

 • De methode sluit aan bij de nieuwe eisen voor het examen voor havo (2021) en vwo (2022)

Nieuwe historische contexten havo:

 • Het Britse Rijk 1585-1900
 • Duitsland in Europa 1918-1991
 • Nederland 1948-2008

Nieuwe historische contexten vwo:

 • Steden en burgers in de Lage Landen 1050-1700
 • Verlichting 1650-1900
 • China 1842-2001
 • Duitsland in Europa 1918-1991
 • Beknopte behandeling tijdvakken met aandacht voor samenhang
 • Minimale overlap tijdvakken met historische contexten
 • Kenmerkende aspecten komen één keer uitgebreider aan bod (of in tijdvak of in historische context)

Het taalgebruik en de opdrachten sluiten nog beter aan op het niveau van havo-leerlingen

 • De hoeveelheid tekst is minder dan voorgaande edities en sluit beter aan bij het niveau van de havo-leerlingen.
 • Structuur van teksten is verbeterd
 • Er staat in de opdracht een verwijzing naar het deel van de tekst waar het antwoord te vinden is.

Een prominentere plek voor examentraining

 • Aan het eind van elk hoofdstuk is een examentraining opgenomen
 • De examentraining is een training met door ons gemaakte examenvragen. Het niveau, de opbouw en vraagstelling is conform examinering
 • Om leerlingen extra te helpen, staan er tussen de opdrachten tips hoe je het beste een opdracht maakt

Extra aandacht voor de relevantie van het vak geschiedenis

 • Ontdek met Feniks de relevantie van het vak geschiedenis
 • Elk hoofdstuk en elke paragraaf begint met een verhalende inleiding
 • “Relevantie” opdrachten zijn makkelijk te herkennen: dit staat expliciet boven de opdracht aangegeven

In iedere paragraaf ook opdrachten met activerende werkvormen

 • Als verdieping van (een deel van) de lesstof bieden we opdrachten met actieve werkvormen aan
 • Actieve werkvormen zijn makkelijk te herkennen omdat dit expliciet boven de opdracht staat aangegeven