Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Examenrooster 1e tijdvak 2019

Benieuwd wanneer ook alweer welk examen is? Bekijk onderstaand schema met alle examens van het 1e tijdvak!

 Datum
Tijd
Examen
  donderdag 9 mei 2019  09:00-12:00  filosofie havo
 09:00-12:00  Griekse taal en cultuur vwo
 13:30-16:30  wiskunde B havo
 13:30-16:30  wiskunde A havo
 13:30-16:30  scheikunde vwo
 13:30-15:30  biologie KB vmbo
 13:30-15:30  biologie GL en TL vmbo
 13:30-15:00  Nederlands BB vmbo
 vrijdag 10 mei 2019  09:00-11:30  Duits havo
 09:00-11:30  muziek vwo
 09:00-11:00  dans GL en TL vmbo
 09:00-11:00  drama GL en TL vmbo
 09:00-10:30  maatschappijkunde BB vmbo
 13:30-16:30  management en organisatie havo
 13:30-16:30  Nederlands vwo
 13:30-15:30  Nederlands KB vmbo
 13:30-15:30  Nederlands GL en TL vmbo
 13:30-15:00  natuur- en scheikunde I BB vmbo 
maandag 13 mei 2019  09:00-12:00  geschiedenis havo
 09:00-12:00  geschiedenis vwo
 09:00-11:00  Duits KB vmbo
 09:00-11:00  Duits GL en TL vmbo
 13:30-16:30  natuurkunde havo
 13:30-16:30  biologie vwo
 13:30-15:30  economie KB vmbo
 13:30-15:30  economie GL en TL vmbo
 13:30-15:00  Engels BB vmbo
dinsdag 14 mei 2019  09:00-11:30  Duits vwo
 09:00-11:00  geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo
 09:00-11:00  geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo
 13:30-16:00  Engels havo
 13:30-16:30  economie vwo
 13:30-15:30  natuur- en scheikunde I KB vmbo
 13:30-15:30  natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo
 13:30-15:00  economie BB vmbo
woensdag 15 mei 2019  09:00-12:00  maatschappij wetenschappen havo (bezemexamen)
 09:00-12:00  maatschappij wetenschappen havo
 09:00-12:00  kunst (algemeen) vwo
 09:00-11:00  aardrijkskunde KB vmbo
 09:00-11:00  aardrijkskunde GL en TL vmbo
 09:00-10:30  geschiedenis en staatsinrichting BB vmbo
 13:30-16:00  Frans havo
 13:30-16:00  Engels vwo
 13:30-15:30  Frans KB vmbo
 13:30-15:30  Frans GL en TL vmbo 
 13:30-15:00  Frans BB vmbo
donderdag 16 mei 2019  09:00-11:00  muziek GL en TL vmbo
 09:00-10:30  aardrijkskunde BB vmbo
 13:30-16:30  Nederlands havo
 13:30-15:30  wiskunde KB vmbo
 13:30-15:30  wiskunde GL en TL vmbo
 13:30-15:00  wiskunde BB vmbo
 13:30-16:00  tekenen vwo
 handvaardigheid vwo
 textiele vormgeving vwo
vrijdag 17 mei 2019  09:00-11:30  muziek havo
 09:00-12:00  aardrijkskunde vwo
 09:00-10:30  Duits BB vmbo
 13:30-16:30  biologie havo
 13:30-16:30  natuurkunde vwo
 13:30-15:30  Engels GL en TL vmbo
 13:30-15:30  Engels KB vmbo
maandag 20 mei 2019  09:00-12:00  kunst (algemeen) havo
 09:00-12:00  filosofie vwo
 09:00-11:00  maatschappijkunde KB vmbo
 09:00-11:00  maatschappijkunde GL en TL vmbo
 13:30-16:30  economie havo
 13:30-16:30  wiskunde C vwo
 13:30-16:30  wiskunde B vwo
 13:30-16:30  wiskunde A vwo
 13:30-15:30  natuur- en scheikunde II GL en TL vmbo
 13:30-15:00  biologie BB vmbo
dinsdag 21 mei 2019  09:00-12:00  aardrijkskunde havo
 09:00-12:00  Latijnse taal en cultuur vwo
 09:00-11:00  transport en logistiek GL vmbo (bezemexamen)
 09:00-11:00  voertuigentechniek GL vmbo (bezemexamen)
 13:30-16:30  scheikunde havo
 13:30-16:30  management en organisatie vwo
 13:30-15:30  beeldende vorming GL en TL vmbo
woensdag 22 mei 2019  09:00-12:00  maatschappij wetenschappen vwo
 09:00-12:00  maatschappij wetenschappen vwo (pilot)
 09:00-11:00  Fries GL en TL vmbo
 13:30-16:00  textiele vormgeving havo
 handvaardigheid havo
 tekenen havo
 13:30-16:00  Frans vwo
 13:30-15:30  Spaans KB vmbo
 13:30-15:30  Turks KB vmbo
 13:30-15:30  Arabisch KB vmbo
 13:30-15:30  Spaans GL en TL vmbo
 13:30-15:30  Turks GL en TL vmbo
 13:30-15:30  Arabisch GL en TL vmbo
 13:30-15:00  Spaans BB vmbo
 13:30-15:00  Turks BB vmbo
 13:30-15:00   Arabisch BB vmbo
donderdag 23 mei 2019  09:00-11:30  Fries havo
 09:00-11:30  Russisch havo
 09:00-11:30  Fries vwo
 09:00-11:30  Russisch vwo
 13:30-16:00  Spaans vwo
 13:30-16:00  Turks havo
 13:30-16:00  Arabisch havo
 13:30-16:00  Spaans vwo
 13:30-16:00  Turks vwo
 13:30-16:00  Arabisch vwo